Är SIP-kursen för mig?

Stämmer något av påståendena nedan in på dig?

  • Jag arbetar med brukare/patienter/elever som får insatser enligt både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
  • Jag arbetar med brukare/patienter/elever som får flera insatser enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen
  • Vissa av de brukare/patienter/elever jag arbetar med behöver samordnade insatser
  • Jag arbetar med brukare/patienter/elever som vill vara mer delaktiga i sina insatser
  • Jag är chef för personal som arbetar med någon av ovanstående grupper
  • Jag är brukare eller representerar en brukarorganisation

Om du är osäker på om kursen är rätt för dig, kontakta Liv Mannberg, ansvarig för SIP-kurserna på FoU i Sörmland.

Om något av påståendena stämmer, anmäl dig via anmälningsformuläret nedan.

Här kan du anmäla dig till SIP-kurs våren 2018

Fyll i alla fält och var noga med din epostadress, för att din anmälan ska gå iväg och en bekräftelse skickas.

OBS! Platserna till den 17 maj och 9  april är slut, men du kan anmäla dig som reserv.
Gruppindelning och material anpassas i möjligaste mån efter åldersgrupp.
 

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Liv Mannberg
Utvecklingsledare
016-5414037