Anmälan Nätverksträff inom Funktionshinderområdet våren 2018

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till Nätverksträffför inom funktionshinderområdet våren 2018. Kryssa för i formuläret vilken träff du vill anmäla dig till. 

Var noga med din E-postadress så kommer en kopia på formuläret automatiskt via mejl, den fungerar som en bekräftelse och kvitto på din anmälan.

1803-04 Nätverk Funktionshinder

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp