KUR-konferens i Eskilstuna 22 september

Den 22 september genomfördes den första KUR-konferensen på Stadshotellet i Eskilstuna. Ungefär 90 personer från Eskilstuna och Strängnäs kommun, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen deltog. Syftet med konferensen var att byta erfarenheter och skapa förståelse och kunskap om varandras uppdrag för att stärka och förbättra samarbetet.

Gabriella Inleder 5978

Moderator var Samhällsjournalisten Gabriella Ahlström. Hon inledde även dagen med en kort bakgrund om syftet med kUR och om brukarmedverkan. 

Lars 5995

Huvudföreläsare under dagen var Lars Andersson, som är en av de ledande i landet när det gäller sysselsättning, boendestöd och arbetsliv för gruppen med ADHD och Aspergers syndrom. Han talade bland annat om hur viktigt det är för personer med Asperger att redan från barndomen faktiskt öva på social kompetens.  

Några viktiga lärdomar Lars tog upp var:

  • Att inte blunda för problem som uppstår på grund av funktionsnedsättningen, utan att istället jobba extra mycket med dem. Ett exempel kan vara att förstå att ens handlingar kan göra andra ledsna. Har man ett funktionshinder behöver man träna mer på just det som är svårt.
  • Ibland vet man att man gör fel, men vet inte hur man gör rätt. Exempelvis kan det vara svårt att veta hur man gör i sociala situationer, då gäller det att inte undvika situationen, utan att istället få tips på hur man ska göra.
  • Det finns omkring 22 000 personer med ADHD i Sverige och typiska symptom kan vara att man är impulsstyrd, har problem med exekutiva funktioner och har svårt att komma igång, fokusera på och att avsluta det man behöver göra. Även tidsuppfattning kan vara ett problem.
  • Det gäller att vara tydlig, vill du något säg det!

 Deltagare 5987

Eftermiddagens gruppsamtal inleddes med att representatnder från de olika deltagande enheterna fick presentera sin arbetsplats.

Rundabordssamtal hölls, utifrån två case, kring: Vårt uppdrag och vår roll, Medborgarens behov av trygghet och förutsägbarhet, hur det ser ut idag och vad som behöver förbättras.

Presentation 6009

Rundabordssamtal avslutades med en sammanfattning av vad de nio grupperna kommit fram till i sina diskussioner och en diskussion om hur vi går vidare.

Sammanfattning 6024

Sammanfattning 6029

Sammanfattning 6031

Vid rundabordssamtalen kom en rad teman fram. Bland annat handlade det om samverkan, tydlighet i rutiner, individen i samverkan, gemensam kunskapsgrund och liknande. Rent generellt var många positiva till den samverkan som redan finns, forum för samverkan, som fungerar mycket bra, finns redan från professionellt håll. Brukare vittnar dock om att de faller mellan stolarna eller skickas mellan olika instanser, så utrymme för förbättring finns!

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp