Nyheter Funktionshinder

Här kan du läsa om vad som är på gång, i första hand på FoU i Sörmland, inom området funktionshinder.

Utmanande beteende - Seminarie

Under två dagar i jan-feb 2018 deltog närmare 80 personer i en kurs om utmanande beteenden inom funktionshinderverksamheterna. Petra Björne, Therese Omdal och Christian Lundvall från Skåne var inbjudna att prata om hur verksamheter kan arbeta med utmanande beteende utifrån olika perspektiv, ur ett evidensbaserat perspektiv, ur ett chefsperspektiv och ur ett personalperspektiv. Läs mer

Intresset för SIP ökar

Intresset för SIP-kurser ökar hela tiden, under hösten och vintern 2017 genomfördes hela 6 kurstillfällen och inya kurstillfällen för 2018 efterfrågas redan. När nya tider är satta kommer information upp på den här sidan (Intern länk) 


Nu finns en informationsfilm om SIP

I filmen berättar Liv Mannberg, om sitt arbete med SIP och vad SIP handlar om. Se den på Uppdrag Psykisk hälsas hemsida/SKL >>Länk till sidan med filmen

På samma hemsida ligger även en filmsnutt på Helena Forsell och Liv om SIP-utbildningarna, filmat under ett seminarium, samt nedladdningsbart material >>Länk till sidan

 


Ny delrapport!

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1 Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser 2015:1

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp