Nyheter Funktionshinder

Här kan du läsa om vad som är på gång, i första hand på FoU i Sörmland, inom området funktionshinder.

Intresset för SIP ökar

Intresset för SIP-kurser ökar hela tiden, under hösten och vintern 2017 genomfördes hela 6 kurstillfällen och inya kurstillfällen för 2018 efterfrågas redan. När nya tider är satta kommer information upp på den här sidan (Intern länk) 


Nu finns en informationsfilm om SIP

I filmen berättar Liv Mannberg, om sitt arbete med SIP och vad SIP handlar om. Se den på Uppdrag Psykisk hälsas hemsida/SKL >>Länk till sidan med filmen

På samma hemsida ligger även en filmsnutt på Helena Forsell och Liv om SIP-utbildningarna, filmat under ett seminarium, samt nedladdningsbart material >>Länk till sidan

 


Ny delrapport!

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1 Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser 2015:1

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp