Utmanande beteende - utmanade verksamheter

Utm 3910

Under två dagar i jan-feb 2018 deltog närmare 80 personer i en kurs om utmanande beteenden inom funktionshinderverksamheterna. Petra Björne, Therese Omdal och Christian Lundvall från Skåne var inbjudna att prata om hur verksamheter kan arbeta med utmanande beteende utifrån olika perspektiv, ur ett evidensbaserat perspektiv, ur ett chefsperspektiv och ur ett personalperspektiv. Deltagarna fick arbeta med frågor som:

  • Om vi kom till jobbet imorgon och problemen var lösta, vad har hänt då?
  • Vilka beteenden utmanar mig som person, och vilka beteenden utmanar verksamheten?

Hemsidan 3902

 

Några deltagares kommentarer efter kursen:

Jag tar med mig att våga ställa frågor och inte endast lyssna på gamla erfarenheter.

Ett tankesätt. Ifrågasätt och analysera. Var en detektiv.

Är det utmanande beteende – för vem?

Jag tar med mig uttrycket ”avhumaniserande processer”, kan se det i min verksamhet men ej haft ord på det.

Uppföljning

En uppföljning på kursen planeras under hösten 2018 för att få spridning på kunskap och arbetssätt.

Hemsidan 3909

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp