Aktuella utbildningar

Förändra Radikalt - se nedan
SIP - se nedan
Delaktighetsmodellen - se nedan

Här hittar du aktuella utbildningar under våra olika områden:

Den sociala barn- och ungdomsvården
Funktionshinder
Samverkankring äldre i Sörmland
Psykisk hälsa och missbruk/beroende
E-hälsa och innovation


Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen

DMO är ett arbetssätt för att underlätta dialog mellan, i första hand, personal och brukare. Tanken är att ett inbördes ojämnt maktförhållande kan utjämnas genom en dialog på lika villkor och öka den enskildes möjlighet att bestämma över sin livssituation.

Utbildningen består av 5 träffar - OBS, nya datum!
• Uppstartsträff för chefer och blivande vägledare, den 15 juni kl. 9–12
• Tre träff ar för blivande vägledare, den 31 augusti, 14 september och 5 oktober kl 9-12
• Avslutningsträff för chefer och blivande vägledare, 25 oktober kl. 9–12

Plats: Plevnagården i Malmköping

>>Inbjudan (PDF)
>>Plan för delaktighetsslingan under vägledarutbildning - Att ta med till första träffarna!
>>Anmälningsformulär


Att undersöka genom att fråga - inställd

Kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data
OBS: Kursen är inställd p g a för få anmälningar.

Tid och plats: 
Eskilstuna 8 och 9 november, samt 7 december 2017, 
på FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna
>>Inbjudan (PDF)


SIP-kurs 2017

Kurser hösten/vintern 2017

Kurserna är öppna för medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av en samordnad individuell plan. Även medlemmar i intresseorganisationer är välkomna att delta.

NYA DATUM HÖSTEN 2017: 

Heldagar kl 9-16
20 november – Sunlight, Nyköping
14 december – Hotell Statt, Katrineholm
19 december – Odd Fellow, Eskilstuna

>>Inbjudan (PDF)
>>Anmälningsformulär för personal

Film om SIP
>>Länk till film: SIP på 3 minuter 


Förändra Radikalt - och få extra skjuts i ert utvecklingsarbete!

Med hjälp av en designprocess, som utgår från brukarens perspektiv, tacklar vi tillsammans en elelr flera av era utmaningar. Oxelösunds komun och FoU i Sörmland bjuder in kommunder och Landstinget i Sörmland till en gemensam utvecklingsprocess.

Final den 6 december 2017

TID Den 6 december 13-16
PLATS Elite hotell i Eskilstund >>hitta
ANMÄLAN Senast 27/11 via >>anmälningsformulär
>>inbjudan (PDF)

Kontaktperson Susanna Shaibu, processledare tel. 0155-38114
susanna.johansson.shaibu@oxelosund.se


Nyligen genomförda kurser & konferenser:

 

170905 Trygg, säker och effektiv utskrivning - släktträff

Anhörigkonferens 2016  länk till bilder