Aktuella utbildningar

Förändra Radikalt - se nedan
SIP - se nedan

Här hittar du aktuella utbildningar under våra olika områden:

Den sociala barn- och ungdomsvården
Funktionshinder
Samverkankring äldre i Sörmland
Psykisk hälsa och missbruk/beroende
E-hälsa och innovation


Inspirationsdag för oss i samverkansstrukturen

Huvudtalare är Gillis Herlittz, om Kommunikation över kulturgränser - mänskliga relationer och beteenden

Målgrupp: Denna dag är bara för dig som är representant i Närvårdssamverkan - i någon av arbetsgrupperna (barn, äldre, psykiatri eller funktionshinder), beredningsgrupperna (barn, äldre, psykiatri) eller Länsstyrgruppen samt för dig som är politiker i NSV.

Datum: 8 december 2017, kl 9-15.15
Plats: Safiren, Katrineholm

>>Inbjudan (PDF)
>>Anmälningsformulär


SIP-kurs 2017

Kurser hösten/vintern 2017

Kurserna är öppna för medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av en samordnad individuell plan. Även medlemmar i intresseorganisationer är välkomna att delta.

NYA DATUM HÖSTEN 2017: 

Heldagar kl 9-16
20 november – Sunlight, Nyköping - INSTÄLLD
14 december – Hotell Statt, Katrineholm
19 december – Odd Fellow, Eskilstuna

>>Inbjudan (PDF)
>>Anmälningsformulär för personal

Film om SIP
>>Länk till film: SIP på 3 minuter 


Förändra Radikalt - och få extra skjuts i ert utvecklingsarbete!

Med hjälp av en designprocess, som utgår från brukarens perspektiv, tacklar vi tillsammans en elelr flera av era utmaningar. Oxelösunds komun och FoU i Sörmland bjuder in kommunder och Landstinget i Sörmland till en gemensam utvecklingsprocess.

Final den 6 december 2017

TID Den 6 december 13-16
PLATS Elite hotell i Eskilstund >>hitta
ANMÄLAN Senast 27/11 via >>anmälningsformulär
>>inbjudan (PDF)

Kontaktperson Susanna Shaibu, processledare tel. 0155-38114
susanna.johansson.shaibu@oxelosund.se


Nyligen genomförda kurser & konferenser:

 170905 Trygg, säker och effektiv utskrivning - släktträff

Anhörigkonferens 2016  länk till bilder