Aktuella utbildningar

SIP - se nedan

Här hittar du aktuella utbildningar under våra olika områden:

Den sociala barn- och ungdomsvården
Funktionshinder
Samverkankring äldre i Sörmland
Psykisk hälsa och missbruk/beroende
E-hälsa och innovation


SIP-kurs 2018

våren 2018

Kurserna är öppna för medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av en samordnad individuell plan. Även medlemmar i intresseorganisationer är välkomna att delta.

Förutsättningar
Verksamheternas chefer beslutar vilka som ska delta i utbildningen, men var och en anmäler sig sjäv. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer. Utbildningen är gratis och en ersättare kan skickas vid förhinder, en avgift på 500 kr tas ut vid outnyttjad plats. Fika serveras, men eventuell lunch står deltagarna för själva.
Kursen pågår kl. 9.00 – 16.00, följande datum:
9 april:    Barninriktning, Eskilstuna - Platserna slut, men du kan anmäla dig som reserv
12 april:  Äldreinriktning, Nyköping
25 april:  Vuxeninriktning, Katrineholm - Platserna slut, men du kan anmäla dig som reserv
17 maj:   Vuxeninriktning, Eskilstuna - Platserna slut, men du kan anmäla dig som reserv.
22 maj:   Äldreinriktning, Katrineholm
Kontaktperson är liv.mannberg@fou.sormland.se

Inbjudan (pdf)
Anmälningsformulär (länk)

Film om SIP
>>Länk till film: SIP på 3 minuter 


Nyligen genomförda kurser & konferenser:

171208 Inspirationsdag för oss i närvårdsstrukturen 

171206 Förändra Radikalt - och få extra skjuts i ert utvecklingsarbete!

171122 Final Trygg och effektiv utskrivning - förändra radikalt

170905 Trygg, säker och effektiv utskrivning - släktträff

Anhörigkonferens 2016  länk till bilder