Genomförda övergripande aktiviteter

Här kan du läsa mer om våra genomförda aktiviteter 2016, följ länkarna nedan:

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg 


Övergripande utbildningar:

Men lyssna då – Brukarråd och delaktighet för personer med psykisk ohälsa

Katrineholm den 31 augusti 2016

Ladda ned Inbjudan till Brukarråd och delaktighet såg ut så här (pdf)