Genomförda övergripande aktiviteter

Här kan du läsa mer om våra genomförda aktiviteter 2017, följ länkarna nedan:

Inspirationsdag för oss i samverkansstrukturen

Den 8 december genomfördes en inspirationsdag för representanter i Närvårdssamverkan. Huvudtalare var Gillis Herlittz, om Kommunikation över kulturgränser - mänskliga relationer och beteenden

Målgrupp: Denna dag var epresentanter i Närvårdssamverkan - i någon av arbetsgrupperna (barn, äldre, psykiatri eller funktionshinder), beredningsgrupperna (barn, äldre, psykiatri) eller Länsstyrgruppen samt politiker i NSV.

Datum: 8 december 2017, kl 9-15.15
Plats: Safiren, Katrineholm

>>Inbjudan såg ut så här (PDF)

Se en film som sammanfattar dagen (YouTube)


SIP-kurs 2017

Kurser hösten/vintern 2017

Kurserna var öppna för medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av en samordnad individuell plan. Även medlemmar i intresseorganisationer var välkomna att delta.

Under hösten och vintern genomfördes 6 olika kurstillfällen på olika ställen i Sörmland.

>>Inbjudan (PDF)
Film om SIP

>>Länk till film: SIP på 3 minuter 


Förändra Radikalt - och få extra skjuts i ert utvecklingsarbete!

Med hjälp av en designprocess, som utgår från brukarens perspektiv, tacklade vi tillsammans en eller flera av deltagarnas utmaningar. Oxelösunds komun och FoU i Sörmland bjöd in kommunder och Landstinget i Sörmland till en gemensam utvecklingsprocess.

Finalen av projektet var den 6 december 2017

TID Den 6 december 13-16
PLATS Elite hotell i Eskilstund >>hitta
>>inbjudan såg ut så här (PDF)

Kontaktperson Susanna Shaibu, processledare tel. 0155-38114
susanna.johansson.shaibu@oxelosund.se


Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen

DMO är ett arbetssätt för att underlätta dialog mellan, i första hand, personal och brukare. Tanken är att ett inbördes ojämnt maktförhållande kan utjämnas genom en dialog på lika villkor och öka den enskildes möjlighet att bestämma över sin livssituation.

Utbildningen består av 5 träffar - OBS, nya datum!
• Uppstartsträff för chefer och blivande vägledare, den 15 juni kl. 9–12
• Tre träff ar för blivande vägledare, den 31 augusti, 14 september och 5 oktober kl 9-12
• Avslutningsträff för chefer och blivande vägledare, 25 oktober kl. 9–12

Plats: Plevnagården i Malmköping

>>Inbjudan (PDF)
>>Plan för delaktighetsslingan under vägledarutbildning - Att ta med till första träffarna!
>>Anmälningsformulär


Att undersöka genom att fråga - inställd

Kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data
OBS: Kursen är inställd p g a för få anmälningar.

Tid och plats: 
Eskilstuna 8 och 9 november, samt 7 december 2017, 
på FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna
>>Inbjudan (PDF)