Genomförda övergripande aktiviteter

Här kan du läsa mer om våra genomförda aktiviteter 2016, följ länkarna nedan:

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg 


Övergripande utbildningar:

Men lyssna då – Brukarråd och delaktighet för personer med psykisk ohälsa

Katrineholm den 31 augusti 2016

Ladda ned Inbjudan till Brukarråd och delaktighet såg ut så här (pdf)


Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen

DMO är ett arbetssätt för att underlätta dialog mellan, i första hand, personal och brukare. Tanken är att ett inbördes ojämnt maktförhållande kan utjämnas genom en dialog på lika villkor och öka den enskildes möjlighet att bestämma över sin livssituation.

Utbildningen består av 5 träffar - OBS, nya datum!
• Uppstartsträff för chefer och blivande vägledare, den 15 juni kl. 9–12
• Tre träff ar för blivande vägledare, den 31 augusti, 14 september och 5 oktober kl 9-12
• Avslutningsträff för chefer och blivande vägledare, 25 oktober kl. 9–12

Plats: Plevnagården i Malmköping

>>Inbjudan (PDF)
>>Plan för delaktighetsslingan under vägledarutbildning - Att ta med till första träffarna!
>>Anmälningsformulär


Att undersöka genom att fråga - inställd

Kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data
OBS: Kursen är inställd p g a för få anmälningar.

Tid och plats: 
Eskilstuna 8 och 9 november, samt 7 december 2017, 
på FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna
>>Inbjudan (PDF)