Genomförda övergripande utbildningar 2014

PSS-utbildning

Torsdagen den 27 mars höll FoU i Sörmland en introduktionskurs i statistikprogrammet SPSS. Kursen hade sin upprinnelse i att några personer som arbetar inom vård och omsorg i Katrineholms kommun till FoU i Sörmland berättade om sitt behov av att kunna fördjupa analyserna av de data som samlas in. Eftersom FoU i Sörmland har en statistiker, Hasse Eriksson, knuten till sig föll det sig naturligt att anordna en liten introduktionskurs.

 Hans 8112

Det var sju personer som deltog i kursen. De kom från Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Eskilstuna kommun och från FoU i Sörmland.

Halvdagskursen kom att omfatta en teoridel om grundläggande statistik och därefter två timmar där deltagarna fick öva på att i SPSS fördjupa sin analys av data. Fem olika vanliga statistiska tester hann deltagarna med att prova på.

Helklass 8119

Helklass 8146

Kursdeltagarna var mycket nöjda med utbildningen. Johanna Wennerth från Katrineholms kommun tycker att hon lärde sig mycket och tror att hon kommer att ha nytta av utbildningen.

Johanna 8215

Deltagarintervju

- Jag tror de flesta kommuner skulle behöva fördjupa sina analyser och då är SPSS ett bra verktyg för det, säger Johanna. 

Varför valde du att gå utbildningen?

- Vi har märkt att vi behöver fördjupa oss i och utveckla vårt analysarbete. Idag har vi inget riktigt bra verktyg, men vi funderar på att skaffa SPSS.

Har du arbetat i SPSS förut?

-  Nej, det är helt nytt. Jag har bara jobbat lite med statistik på grundläggande nivå förut och har aldrig gjort någon fördjupad analys. Det var inte svårt, men det svåra är att få tid att lära sig ett nytt sätt att tänka.

Lärde du dig något som du kommer att ha nytta av?

- Absolut, problemet är att det tar lång tid att komma igång med användandet och att lära sig och få tid att fördjupa metoderna. Jag tror de flesta kommuner skulle behöva fördjupa sina analyser och att de behöver avsätta tid för det.

Skulle du rekommendera utbildningen?

- Ja, absolut! Det är precis det här vi behöver, plus att vi skulle behöva repetitionstillfällen och även att gå vidare längre för att kunna använda SPSS på bästa sätt.

SPSS 8171

 Close Up 8127

Hans 8167