2015

KUR-konferens

Konferens för politiker, chefer och handläggare genomfördes på Elite Hotell Statt i Eskilstuna den 22 september. Dagen innehöll bland annat en föreläsning om ADHD och Aperger och rundabordssamtal.

Syftet med konferensen var att byta erfarenheter och skapa förståelse och kunskap om varandras uppdrag för att stärka och förbättra samarbetet.

Läs mer här

Så här såg inbjudan pdf


SIP-utbildning

VId tre tillfällen, den 27 april, 13 maj och 25 maj, har utbildningen med syfte att utbilda SIP-stödjare, genomförts, Sip-stödjarna, ska i sin tur utbilda och stödja medarbetare i sin egna verksamhet att genomföra samordnade planeringar, upprätta samordnade planer och se till att de samordnade planerna används

Utbildningen tog plats i Stora salen, Munktellarenan, Eskilstuna >>karta

Till hösten kommer ytterligare utbildningstillfällen.

Så här såg inbjudan ut (pdf)


Informationsträff för chefer om delaktighetsmodellen

Datum och tid: 2 december 2014, kl. 13.30-16.30
Plats:Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna

Anmälan:  Senast den 24 november via formuläret här

Inbjudan såg ut så här(pdf)


Inspirationsdag kring brukarmedverkan

Datum och tid: 3 oktober 2014, kl. 9.30 -15.30
Plats: Hjälpmedelscentralen Eskilstuna, Lokal Mälaren

Inbjudan såg ut så här (psf)