Genomförda övergripande utbildningar 2016

Att undersöka genom att fråga

En tvådagarskurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av insamlade data genomfördes i Eskilstuna 10 november och 1 december 2016.

Inbjudan såg ut så här (PDF)


SIP-utbildning 2016

Hösten 2016

Här ser du tider för höstens SIP-utbildningar. Länkar till Inbjudningar och anmälningsformulär ligger nedan.

Hösten 2016 erbjuder vi flera SIP-utbildningar med syfte att utbilda SIP-stödjare, genomförts, Sip-stödjarna, ska i sin tur utbilda och stödja medarbetare i sin egna verksamhet att genomföra samordnade planeringar, upprätta samordnade planer och se till att de samordnade planerna används.

SIP-utbildningarna är gratis, men anmälan bindande och en avgift på 500 kr tas ut för ej utnyttjad plats.

 SIP-ett verktyg för samverkan_vuxna (pdf-häfte)


Informationsträff för chefer om delaktighetsmodellen 

Katrineholm den 1 december 2016

Är du nyfiken på delaktighetsmodellen som arbetssätt för brukardelaktighet?
Är du chef inom socialtjänstens områden eller hälso- och sjukvård?
Har du planer på att införa delaktighetsmodellen i din verksamhet?
Har du medarbetare som är intresserade av att bli vägledare?

Då är du välkommen till en informationsträff för chefer som är intresserade av
eller redan planerar att införa delaktighetsmodellen i sin verksamhet.

Inbjudan (pdf)

Anmälningslänk


Men lyssna då – Brukarråd och delaktighet för personer med psykisk ohälsa

Katrineholm den 31 augusti 2016

Ladda ned Inbjudan till Brukarråd och delaktighet såg ut så här (pdf)

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg