Genomförd kompetensutveckling 2017

Inspirationsdag för oss i samverkansstrukturen

Den 8 december genomfördes en inspirationsdag för representanter i Närvårdssamverkan. Huvudtalare var Gillis Herlittz, om Kommunikation över kulturgränser - mänskliga relationer och beteenden

Målgrupp: Denna dag var epresentanter i Närvårdssamverkan - i någon av arbetsgrupperna (barn, äldre, psykiatri eller funktionshinder), beredningsgrupperna (barn, äldre, psykiatri) eller Länsstyrgruppen samt politiker i NSV.

Datum: 8 december 2017, kl 9-15.15
Plats: Safiren, Katrineholm

>>Inbjudan såg ut så här (PDF)

Se en film som sammanfattar dagen (YouTube)


SIP-kurs 2017

Kurser hösten/vintern 2017

Kurserna var öppna för medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av en samordnad individuell plan. Även medlemmar i intresseorganisationer var välkomna att delta.

Under hösten och vintern genomfördes 6 olika kurstillfällen på olika ställen i Sörmland.

>>Inbjudan (PDF)
Film om SIP

>>Länk till film: SIP på 3 minuter 


Förändra Radikalt - och få extra skjuts i ert utvecklingsarbete!

Med hjälp av en designprocess, som utgår från brukarens perspektiv, tacklade vi tillsammans en eller flera av deltagarnas utmaningar. Oxelösunds komun och FoU i Sörmland bjöd in kommunder och Landstinget i Sörmland till en gemensam utvecklingsprocess.

Finalen av projektet var den 6 december 2017

TID Den 6 december 13-16
PLATS Elite hotell i Eskilstund >>hitta
>>inbjudan såg ut så här (PDF)

Kontaktperson Susanna Shaibu, processledare tel. 0155-38114
susanna.johansson.shaibu@oxelosund.se