Handledning & Metodstöd

Ett sätt att stödja kunskapsutvecklingen är att erbjuda stöd till olika projekt och aktiviteter som planeras/startas i kommunernas och landstingets verksamheter.

FoU Sörmland erbjuder att ställa handledare till förfogande för handledning och att ge metodstöd i arbetet.  

Kontakta FoU i Sörmland om du har behov av handledning.
Tel 016-541 40 31, 0703-48 87 09, carina.forsman@fou.sormland.se

Vill du veta mer?

Carina Forsman Björkman
FoU-chef
016-541 40 31
0703-48 87 09