Utvärderingsverkstad

Utvärderingsverkstad vänder sig till personal i kommunerna eller landstinget som arbetar inom området äldre och vuxna med funktionsnedsättning som planerar eller arbetar med ett projekt.
I en utvärderingsverkstad får du möjlighet att med hjälp av utvärderingskunnig ledare utvärdera projektet eller den verksamhet som du arbetar med.

Hör av dig till Carina Forsman Björkman om du är intresserad av utvärderingsverkstaden

Vill du veta mer?

Carina Forsman Björkman
FoU-chef
016-541 40 31
0703-48 87 09