Besöksadress Nyköping

Nyköpings lasarett
FoU ligger på plan 0. Du kommer dit via huvudingången.
följ skyltningen till Hörcentralen/Hörselvårdsmottagningen

Lokal Nykoping
Klicka på kartan för vägbeskrivning

Medarbetare stationerade i Nyköping

Cecilia Moore, Utvecklingsledare

Monika Agnedal, Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörmland på regionförbundet Sörmland.

Individuella kontaktuppgifter hittar du under medarbetare

Vill du veta mer?

Carina Forsman Björkman
FoU-chef
016-541 40 31
0703-48 87 09