För dig som arbetar med vård och omsorg

http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx

FoU-centrum, Landstinget Sörmland

FoU Välfärd

Handisam

Socialdepartementet

Socialstyrelsen

Socialvetenskap

Sveriges kommuner och Landsting

Vårdalsstiftelsen

 NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.

NKA är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På deras hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. Du kan vara med i lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.

Gå in på: http://anhoriga.se

Svenskt Demenscentrum

På Svenskt Demenscentrum hittar du fakta om demens, stöd för dig som lever med demens eller med en anhörig som har demens, information för dig som arbetar med demens, forskning om demens och utbildningar inom området.

Gå in på: www.demenscentrum.se