Om forskning och utveckling

Här kan du hitta länkar till olika webbsiter med information om forskning och utveckling inom vård och omsorg

NUSO - Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden

Vad gör utvecklingsråden?

Uppgiften för utvecklingsråden är att säkerställa utveckling, kvalitetssäkring och långsiktig förvaltning av uppföljningsmodellerna för de olika målgrupper av klienter/brukare som följs upp.  Modellerna är framtagna av professionen för professionen i en omfattande process mellan socialarbetare, chefer och forskare. Utvecklingsrådens medlemmar utgörs av representanter för regionala FoU enheter/högskolor och praktiker (chefer/socialarbetare) från deltagande kommuner och län. De län som ännu inte har representation i NUSO är välkomna att utse en regional representant för respektive uppföljningsområde.

http://www.nuso.se/om-nuso/