Material att ladda ned

Här kan du hitta och ladda ned material från aktiviteter och utbildningar, exempelvis föreläsarpresentationer och arbetsmaterial, samt länkar och annat som kan vara bra att ha/läsa.

Axplock från FoUiS Verksamhet

Axplock från verksamheten 2016-2017

Axplock från verksamheten 2015-2016

2016

Nationelll baskurs 2016

Bemötande och etik, Håkan Thorsén

Evidensbaserade metoder – farmakologiska, Joar Guterstam

SIP

 

2015

Länsseminarium, nationella riktlinjerna i missbruks och beroendevården
Seminarium om vård och omsorg om personer med demenssjukdom>
Psykiatrins dag 2015
ICF
Fallveckan

>>Material att ladda ned hittar du här