Organisation

Ny huvudman för FoUiS är från 2015 Landstinget Sörmland. Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har från årsskiftet driftsansvar för verksamheten.

FoU-styrelsen utövar den praktiska styrningen av FoU-verksamheten. Länsstyrgrupp Närvård utser representanter till FoU-styrelsen och ledamöterna väljs in på tre års mandat. I FoU-styrelsen ingår representanter från Länsstyrgrupp Närvård som socialchefer eller motsvarande från kommunerna, förvaltningschefer samt en närvårdskoordinator från Landstinget Sörmland. I styrelsen ingår även ansvarig för regionalt stöd, akademichef från Mälardalens högskola (MDH), forskningshandledare från FoU-centrum och chef för PRIMUS.

FoUiS verksamhet leds av FoU-chefen. Lokaler där verksamheten utgår ifrån finns på Drottninggatan 16B i Eskilstuna och i utrymmen som finns belägna på Nyköpings lasarett. Där finns FoU-chefen, forskningshandledare, utvecklingsledare och projektledare. 

Samarbetspartner

I FoU i Sörmland ingår Landstinget samt alla Sörmlands kommuner. Huvudsakligen samarbetar vi med Mälardalens Högskola, men beroende på projekt har vi även kontakt med andra högskolor och universitet.

Här kan du läsa mer om Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård  

Här kan du läsa mer om Länsstyrgruppen för Närvård

Vill du veta mer?

Carina Forsman Björkman
FoU-chef
016-541 40 31
0703-48 87 09