Övergripande mål

FoU i Sörmlands uppdrag är att

FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommuner och landsting, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

FoU i Sörmland bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling och fungerar som en brobyggare mellan forskning och praktik.

Det innebär att:

  • Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning, 

  • Främja och utveckla former för brukar- och patientinflytande,

  • Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation

FoU i Sörmland är en lärande organisation som utvärderar och följer upp sin verksamhet.

OJ Knapp

Vill du veta mer?

Carina Forsman Björkman
FoU-chef
016-541 40 31
0703-48 87 09