Aktiviteter och utbildningar

Nätverksträff Öppna jämförelser äldre

Datum: 15 april
Plats: Hotell Malmköping
Målgrupp: Personer som arbetar med verksamhetsuppföljning av vård och omsorg om äldre.

Vi samlas för att gemensamt gå igenom Socialstyrelsens kommun- och
enhetsenkäter för äldreomsorgen, som är en av datakällorna till Öppna
jämförelser – Vård och omsorg om äldre och Äldreguiden.

Ladda ned inbjudan (pdf)

Anmälningsformulär

 

Nyheter

>>Informationsfilm om SIP

Vill du veta mer?

Helena Forssell
Utvecklingsledare
070-622 24 46