Öppna jämförelser socialtjänst – att ha nytta av öppna jämförelser

Under år 2014 har FoU i Sörmland, på länsstyrgruppens upp-drag, möjlighet att erbjuda särskilt stöd i öppna jämförelser socialtjänst. Nu bjuder vi in till så kallade lärträffar där vi steg för steg tar oss igenom hela processen för öppna jämförelser, från insamling av data till analys och förbättringsarbete. Vi använder SKL:s handbok för öppna jämförelser socialtjänst, som delas ut på första träffen. Vi erbjuder två parallella serier under hösten, med fem träffar per serie. Vi rekommenderar att samma person/er deltar vid alla fem tillfällena.

Målgrupp: Personer som i sin befattning har ansvar och intresse för insamling och hantering av data för jämförelser på central nivå för socialtjänsten (IFO, funktionsnedsättning och äldreomsorg) t ex chefer på övergripande nivå, utredare, utvecklare, MAS etc.

Platser: Det finns plats för 16 deltagare/serie
Pris: Deltagandet är kostnadsfritt, aktiviteten bekostas av medel från SKL
Samtalsledare: Helena Henningson, projektledare ÖJ socialtjänst

Anmälan senast den 30 juni till helena.henningson@fou.sormland.se 

Inbjudan med program

 _____________________________________________________

Workshop/Diskussion om resultatet av öppna jämförelser  
- Stöd till brottsoffer i Sörmland

Socialstyrelsen publicerade resultatet från öppna jämförelser av stöd till brottsoffer den 11 juni 2014. FoU i Sörmland bjuder in till en träff där vi tillsammans analyserar och diskuterar resultatet för länets kommuner.

_____________________________________________________

Workshop/Diskussion om resultatet av öppna jämförelser  - Ekonomiskt bistånd 2014 i Sörmland

FoU i Sörmland bjuder nu in till en träff där vi tillsammans analyserar och diskuterar resultatet för länets kommuner. Finns det gemensamma förbättringsområden?

MÅLGRUPP
Chefer och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet/ansvarsområde ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

TID & PLATS
Fredagen den 21 november 2014 kl 9-12
Kommunhuset i Strängnäs

Anmälan
Anmäl senast den 14/11 via anmälningsformuläret här

Ladda ned inbjudan här (pdf)

Workshop/Diskussion om resultatet av öppna jämförelser  - Missbruks och beroendevården i Sörmland

FoU i Sörmland bjöd in till en träff där vi tillsammans analyserade och diskuterade resultatet för länets kommuner och beroendemottagningar. Finns det gemensamma förbättringsområden?

MÅLGRUPP
Chefer och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet för personer med missbruk både på strategisk och operativ nivå, samt landstingets beroendemottagningar

TID & PLATS
Torsdagen den 2 oktober 2014 kl 13-16
Stadshuset i Flen, lokal Flenssalen 

Inbjudan såg ut så här (pdf)

_____________________________________________________

Workshop/Diskussion om resultatet av öppna jämförelser  

- Stöd till brottsoffer i Sörmland

Socialstyrelsen publicerade resultatet från öppna jämförelser av stöd till brottsoffer den 11 juni 2014. FoU i Sörmland bjöd in till en träff där vi tillsammans analyserade och diskuterade resultatet för länets kommuner.

MÅLGRUPP
Chefer och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet/ansvarsområde stöd till brottsoffer både på strategisk och operativ nivå.

TID & PLATS
Torsdagen den 25 september 2014 kl 9-12
Stadshuset i Nyköping, lokal C-salen 

Så här såg inbjudan ut(pdf)

_____________________________________________________

WORKSHOP

Analys och diskussion Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 

I vecka 21 publicerade Socialstyrelsen resultatet från 2013 års öppna jämförelser av kommunernas stöd till personer med funktionsnedsättning. FoU i Sörmland bjöd för första gången in till en träff där vi tillsammans analyserade och diskuterade resultatet för länets kommuner.

MÅLGRUPP VAR
Chefer och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri och LSS vuxna), både på strategisk och operativ nivå, till exempel verksamhetschefer, utvecklare och kvalitets strateger.

Tid: Torsdagen den 12 juni kl 9-12, kaffe finns från kl 8.45. 
Plats: Åsa folkhögskola, Sköldinge >>se karta

kontaktpersoner:
Liv Mannberg, utvecklingsledare Funtkionshinder 
liv.mannberg@fou.sormland.se 
Helena Henningson, projektledare öppna jämförelser socialtjänst 
helena.henningson@fou.sormland.se

Inbjudan med program såg ut så här pdf

Analys och diskussion Öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården 2013

I vecka 15 publicerade Socialstyrelsen resultatet från 2013 års öppna jämförelser av den sociala barn och ungdomsvården. FoU i Sörmland bjöd för första gången in till en träff där vi tillsammans analyserade och diskuterade resultatet.


MÅLGRUPP
Chefer och nyckelpersoner inom socialtjänstens arbete med barn och unga, exempelvis utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare.

Förutsättningar
Workshopen är avgiftsfri men du måste anmäla dig, max 3 del-tagare per kommun
Tid: Torsdagen den 24 april klockan 9-12
Plats: Lokal Hjälmaren på Hjälpmedelscentralen, Fraktgatan 5, Eskilstuna

kontaktpersoner: 
Cecilia Moore, utvecklingsledare sociala barn- och ungdomsvården cecilia.moore@fou.sormland.se
Helena Henningson, projektledare öppna jämförelser socialtjänst helena.henningson@fou.sormland.se

Så här såg inbjudan med program ut pdf