Öppna jämförelser Äldre

Öppna jämförelser "Vård och omsorg om äldre" tas fram av Socialstyrelsen och SKL tillsammans. Målet är att det ska finnas aktuella, lättillgängliga, tillförlitliga och ändamålsenliga jämförelser över kvalitet, resultat och effektivitet. I 2015-års rapport "Vård och omsorg om äldre" finns sammanlagt 31 indikatorer varav 15 beskriver olika aspekter av kvaliteten på den sammanhållna vården och omsorgen, med data från bland annat olika kvalitetsregister, läkemedelsregistret och kommunernas egna undersökningar. Vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende redovisas med sammanlagt 16 indikatorer, hämtade från Socialstyrelsens rikstäckande undersökning "Vad tycker äldre om äldreomsorgen?"

Här hittar du presentationer där resultaten  för varje kommun i Sörmland redovisas. Här finns också en beskrivning av de olika indikatorerna, bilaga 2.

Presentationerna är ett kunskapsunderlag som kan användas för diskussion och analys mellan vårdens och omsorgens olika aktörer, till exempel på politisk nivå, på professionell nivå eller i olika nätverk inom närvårdssamverkan.

Presentation, Resultat ÖJ äldre – Sammanhållen vård och omsorg 2015

Presentation, Resultat ÖJ äldre –  Särskilt boende 2015

Presentation, Resultat OJ äldre - Ordinärt boende 2015

Bilaga 2, indikatorbsbeskrivning ÖJ 2015

Rapporten Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2015 kan laddas ner eller beställas via  SKL eller Socialstyrelsen

>>Tillbaka till Öppna Jämförelsers startsida

Nyheter

>>Informationsfilm om SIP

Vill du veta mer?

Anita Segring
Utvecklingsledare
016-541 40 36