ÖJ barn och unga

Öppna jämförelser (ÖJ) av social barn och ungdomsvård tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. I 2014 års ÖJ finns sammanlagt 6216 indikatorer som på olika sätt belyser förutsättningar för kvalitet. som De uppgifter som presenteras ger inte en heltäckande bild av förutsättningarna för god kvalitet inom socialtjänsten. Det är därför nödvändigt att resultaten bedöms och analyseras regionalt och lokalt. Positiva resultat är ingen garanti för bra kvalitet eller en bra omsorg. Informationen behöver kompletteras med andra underlag för att ge en mer heltäckande bild.

Här finns en presentation av resultatet för kommunerna i Sörmland. Här hittar du också en länk till Socialstyrelsens hemsida samt en beskrivning av de olika alla indikatorerna för ÖJ sociala barn- och ungdomsvården. Presentationen kan användas som underlag vid diskussion till exempel på politisk nivå, professionell nivå i olika nätverk.

Länkar:

Socialstyrelsen Öj barn och unga

ÖJ Rapport Barn och unga

Resultat Sörmland ÖJ Barn & unga 2014 (Excelfil)

Nyheter

>>Informationsfilm om SIP

Cecilia Moore
Utvecklingsledare
016-541 40 39