ÖJ Missbruk och beroende

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området missbruks- och beroendevården publiceras nu för åttonde gången. Tyngdpunkten i öppna jämförelser är som tidigare socialtjänstens förutsättningar för god kvalitet inom missbruks- och beroendevården.

På Socialstyrelsens webbplats, under rubriken Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård redovisas resultatet av årets jämförelser i form av:

  • en Excelfil som kan laddas ner för egen bearbetning (”Resultat för samtliga kommuner 2016”). Resultat redovisas på kommun-, läns- och riksnivå.
  • en powerpoint-presentation med ett urval resultat inom området missbruks- och beroendevården samt ett urval resultat för indikatorer som kan jämföras mellan olika verksamhetsområden inom socialtjänsten.

>>länkar till ovanstående dokument  finns på: http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/missbrukochberoende

Publicering av registerindikatorer för missbruks- och beroendevården sker under hösten 2016.

Länkar

ÖJ Presentation SKL 150827

ÖJ Jämförbart Sörmlands kommuner 2015 till Anlaysworkshop

ÖJ Jämförbart Landstinget Sörmland 2015 till Anlaysworkshop

ÖJ Missbruk 2015, Socialstyrelsens hemsida

Rapport ÖJ Missbruk och beroende 2014

Uppföljning viktigare än verksamhetsutveckling, SKL:s hemsida

 

Nyheter

>>Informationsfilm om SIP

Elisabeth Björk Andersson
Utvecklingsledare
073-950 82 92