Palliativa rådet

Ett länsgemensamt palliativt råd bildades 2006 med företrädare för sjukhusen, primärvården, kommunerna och sjukhuskyrkan. 

Hands Adobestock 57959685

Rådets huvuduppgift är att ansvara för att den palliativa vårdfilosofin överförs till berörda vårdgivare samt att utforma program för kvalitetsuppföljning. Insatserna ska bidra till att stärka den palliativa vårdens roll samtidigt som en mera rättvis vård säkras. En viktig del i arbetet är att utveckla samsyn och samordning av den palliativa vården i länet.

För senaste versionen av de Nationella riktlinjerna inom Palliativ vård, se sidan dokument (länk).

>>Palliativa rådets Årsrapport 2017 (pdf)

>>Palliativa rådets Handlingsplan 2018 (pdf)

Vill du veta mer?

Cajsa Åkerholm
Processledare Palliativ vård
070-089 32 42