Ledamöter i Palliativa rådet

Ordförande

Annika Karlsson, läkare, SSIH Strängnäs

Processledare
Cajsa Åkerholm, FoU i Sörmland

Ledamöter

  • Anna Åström, Distriktssköterska SSIH, Strängnäs  
  • Andreas Johansson, arbetsterapeut, SSIH Palliativa vårdavdelningen, Eskilstuna 
  • Eva Carlsson, sjuksköterska SSIH, Katrineholm 
  • Eva Mattsson Callh, kurator, SSIH Katrineholm 
  • Ingela Mindemark, MAS, Oxelösunds kommun 
  • Jonas Smedbäck, sjuksköterska, Vingåkers kommun 
  • Maria Andersson, sjuksköterska, Eskilstuna kommun 
  • Marianne Ericsson, bitr. verksamhetschef kirurgkliniken Eskilstuna 
  • Susanne Spörk, sjuksköterska, SSIH, Nyköpings kommun 
  • Åsa Svensson, sjuksköterska, SSIH, Palliativa vårdavd. Eskilstuna

 

Madeleine Forsberg, läkare, SSIH Nyköping. Vilande ledamot 2018 

Annika Karlsson

Ordförande

vill du veta mer?

Cajsa Åkerholm
Processledare Palliativ vård
070-089 32 42