Palliativ vård

Den palliativa vårdfilosofin bygger på en aktiv helhetsvård med hänsynstagande till fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer när bot inte längre är möjlig. Målet med vården är att ge livskvalitet.  

Adobestock 114619888Kvinna I Sang Handhallning 

Vård av patienter i livets slutskede förekommer idag i alla vårdformer. Behov av särskild palliation finns oavsett om patientens vistas i hemmet, på ett kommunalt boende eller på vårdavdelning i somatisk akutsjukvård.

För senaste versionen av reviosion av nationella riktlinjer om Palliativ vård, se sidan dokument (länk).

 

Vill du veta mer?

Cajsa Åkerholm
Processledare Palliativ vård
070-089 32 42