Utbildning

Palliation ABC

Nu lanseras Palliation ABC, en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen, som är tvärprofessionell och vänder sig till all personal inom vård och omsorg, är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god vård i livets slutskede. Palliation ABC tar cirka 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat finns möjlighet att skriva ut ett diplom.

Palliation ABC Bild 2

Palliation ABC utgår från palliativ vårds fyra hörnstenar och har följande innehåll:

• Palliativ vårdfilosofi
• Etik
• Vad händer i kroppen i livets slutskede?
• Kommunikation
• Symtomlindring
• Vårdmiljö
• Närståendestöd
• Barnet som närstående
• Teamarbete
• Svenska palliativregistrets kriterier
• Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer

Utbildningen har testats i region Västmanland och på SSIH Nyköpings lasarett.

Syftet med Palliation ABC

Syftet med webbutbildningen är att sprida kunskap och att öka möjligheterna till avgiftsfri fortbildning i allmän palliativ vård för all personal inom vård och omsorg. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom teamet får en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

Ytterst är syftet att bidra till kunskapsspridning så att den som är obotligt sjuk i Sverige kan få god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till.

Du hittar utbildningen på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php
Där skapar du ett personligt inloggnings-id och sedan är det bara att börja.


GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR:

Palliativa rådets utbildningseftermiddagar 2017

Palliativa rådets utbildningseftermiddagar genomfördes hösten 2017! Temat för utbildningarna var palliativ vård och anhörigperspektivet.

Datum:
17 oktober i Nyköping
19 oktober i Katrineholm
8 november i Eskilstuna

Tid alla tillfällen: kl 13-16

Inbjudan till palliativa rådets utbildningsdagar 2017 (PDF)

Apple 256261 1920

Vill du veta mer?

Cajsa Åkerholm
Processledare Palliativ vård
070-089 32 42