Aktiviteter och utbildningar

SIP-utbildningar

Flera tillfällen hösten och vintern 2017

>>Läs uppdaterad info och ladda ned inbjudningar här


4 dagars utbildning i ASI (Addiction Serverity Index)
Den 14-15 mars, 13 april och 12 oktober 2018, på Odd Fellow, Eskilstuna

Tid: 8.30-16.30
Plats: Odd Fellow, Eskilstuna  >>Karta
Utbildare: Åsa Edvardsson, godkänd ASI-utbildare av Socialstyrelsen

Inbjudan (pdf) 
Anmälningsformulär (Länk) Platserna är slut, men anmäl dig gärna som reserv


Länsseminarium, Nationella riktlinjer - Vård och omsorg vid schizofreni

Syftet med seminariedagen är att informera om de reviderade nationella riktlinjerna.

Målgrupp: Politiker, chefstjänstemän, personal som arbetar inom området samt anhörigföreträdare
Tid:  Den 13 april 2018, kl 8.30 -15
Plats: Safiren konferenscenter, Katrineholm >>karta

Inbjudan (pdf) 
Sista anmälninsdatum är passerat.


MI-Fördjupning

Fördjupningen i motiverande intervju (MI) vänder sig till personal inom Sörmlands kommuner och Landstinget, samt i mån av plats, övrig personal i verksamheter som redan har gått MI-Grundutbildning.

Tid:  Den 12 april 2018, kl 8.30 -16
Plats: Vakteln, Elite Hotell Eskilstuna >>karta 

Inbjudan (pdf) 
Sista datumet för anmälan är passerat


 Utbildning i MI - Motiverande Samtal, Eskilstuna

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring. Det sker i samarbete mellan dig som samtalsledare och den du möter i samtalet.

Plats: Elite Stadshotellet, Eskilstuna >>Karta
Datum och tid: Den 19-20/4 och 25/4 kl. 8.30 - 16.00 - Platserna är slut, men du kan anmäla dig som reserv. 
Inbjudan (pdf) 
kursupplägg (pdf)

Ett till datum

Plats: Katrineholm >>Karta
Datum och tid: Den 5-6/9 och 13/9 kl. 8.30 - 16.00
Inbjudan (pdf) 
Anmälningsformulär till båda tillfällena 


Psykiatrins dag västra

Datum: 25 april 2018
P
lats: Safiren Katrineholm
Fokus: Många med psykisk ohälsa har också någon form av missbruksproblematik. Hur kan vi förstå detta samband? 
Målgrupp: Alla
Inbjudan (pdf)
Sista datumet för anmälan är passerat

 

Årsplan 2018

Årshjul för utbildningar 2018 (pdf)

Vill du veta mer?

Elisabeth Björk Andersson
Utvecklingsledare
073-950 82 92
Ulla Beijer
Forskningsledare
016-541 40 35
0709-82 89 45