Genomförda aktiviteter

Här kan du hitta rapporter från genomförda aktiviteter, som utbildningar, nätverksträffar m m. Du kan också hitta dokumentation och presentationer från olika utbildningar.  

Psykiatrins dag västra

Datum: 25 april 2018
P
lats: Safiren Katrineholm
Fokus: Många med psykisk ohälsa har också någon form av missbruksproblematik. Hur kan vi förstå detta samband? 
Målgrupp: Alla
Inbjudan (pdf)
Läs mer om dagen


Psykiatrins dag norra - stigmatisering kring psykisk ohälsa 

Datum och tid: 23/11 2017 kl 8.30-16 
Plats: Aula collegium, Mälardalens högskola, Eskilstuna
Målgrupp: Alla, max 300 deltagare
Pris: Fri entré, fika ingår.
Så här såg programmet ut (pdf)
Läs mer om dagen


Utbildning i MI - Motiverande Intervju, Nyköping

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring. Det sker i samarbete mellan dig som samtalsledare och den du möter i samtalet.
Plats: Sunlight, lokal Coral, Nyköping>>Karta
Datum och tid: Den 15-16/11 och 4/12 kl. 8.30 - 16.00
Så här såg inbjudan ut (pdf) 
kursupplägg (pdf)


Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Syftet med kursen var att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende. 
Här kan du läsa mer om kursen (länk)
Inbjudan med program såg ut så här (länk) 


Att vara anhörig till någon med psyikisk ohälsa

Den 26 april genomfördes Psykiatrins dag Västra i Katrineholm. Årets tema var att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa.  Både brukarperspektivet och forsknings-/yrkesperspektiv togs upp under dagen. Huvudtalare var Sanna Lundell, journalist, kolumnist och även programledare för dokumentärserien Djävulsdansen.

Psykiatrinsdag Vastra Publik 2002

Läs mer 


Utbildning i MI - Motiverande Samtal, Eskilstuna

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring. Det sker i samarbete mellan dig som samtalsledare och den du möter i samtalet.

Plats: Elite Stadshotellet, Eskilstuna >>Karta
Datum och tid: Den 19-20/4 och 25/4 kl. 8.30 - 16.00
Inbjudan (pdf) 
kursupplägg (pdf)


SIP-utbildningar

Flera tillfällen genomfördes hösten 2016 

>>Ladda ned inbjudningarna här

SIP-ett verktyg för samverkan_vuxna (pdf-häfte)