Genomförda aktiviteter 2013

Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Utblldningen baskurs i riskmissbruk har genomförts med lysande resultat och ett stort antal deltagare!

Carolinas Baskurs1

Presentationer från Baskurs i riskmissbruk 2013

Program från utbildningen 2013


Boosterdag om Motiverande Intervju

Målgrupp: Personal verksamma inom kommunernas och landstinget Sörmlands missbruks- och beroendevård som har utbildning i och har erfarenhet av att arbeta med MI

När: 20 november, kl 9.30-15.00

Var: Kommunhuset, Strängnäs

Inbjudan såg ut så här


Öppna jämförelser och verksamhetsuppföljning - en modell för systematisk uppföljning inom socialtjänsten

Målgrupp: Personer med ansvar för kommunens uppgifter till Öppna jämförelser gällande uppgifter som rör socialtjänstens arbete med barn och unga samt personer med missbruks- och beroendeproblematik

När: 19 november

Inbjudan såg ut så här


Utbildning i motiverande samtal

Målgrupp: Personer som i sitt arbete möter personer som ska göra en livsstilsförändring.

När: 18-19 december samt 17 januari

Inbjudan såg ut så här