Utbildning i Motiverande Intervju MI

Mi är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring. Det sker i samarbete mellan dig som samtalsledare och den du möter i samtalet. Metoden är evidensbaserad och har visat sig vara effektiv när du vill hjälpa en person till förändring.

MÅLGRUPP
Utbildningen i motiverande intervju (MI) vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer som ska göra en livsstilsförändring.

TID & PLATS
Den 2 och3 december 2014, samt den 13 januari 2015, i Nyköping

Inbjudan såg ut så här (pdf) 


 Nätverksträff Metodutbildningar

 Den 6 november 2014, Eskilstuna

 Välkommen till en nätverksträff för aktuella nätverk inom Kunskap till Praktik - MI/ÅP/ASI och HAP!

 Lokal meddelas när vi ser hur många som anmält sig. Anmäl senast den 24 oktober via 

Inbjudan såg ut så här (pdf) 


ASI-utbildning 

3 -4 apr, 9 maj samt 7 november  2014 

 ASI är en standardiserad metod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI är en halvstrukturerad personlig intervju och ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter  av relevans för utredning och uppföljning av klienter med alkohol och narkotikarelaterade problem.

Plats: Vilsta sporthotell, Vasav 80 Eskilstuna Karta

Utbildare: Åsa Edvardsson, godkänd ASI-utbildare av Socialstyrelsen
Förutsättningar: Kostnad för utbildningen är 2 000 kr inklusive fiika, manual och annat material (inte lunch). Observera att det endast är 5 platser. 

Inbjudan såg ut så här (pdf) 


Nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

24-25 november 2014, Mälardalens högskola i Eskilstuna

FoU i Sörmland erbjöd i samarbete med Mälardalens högskola en tvådagarsutbildning kring riskbruk, missbruk och beroende.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktade sig till alla yrkesgrupper som arbetar eller kommer i kontakt med riskbruks-, missbruks- eller beroendeproblematik.

Inbjudan såg ut så här (pdf)

Läs mer här! 


Psykiatrins dag

Årets tema var forskningens frontlinje och vi bjöd på en trevlig dag med ett smörgåsbord av spännande och aktuell psykiatriforskning.

Läs mer

Inbjudan såg ut så här (pdf)

Programmet såg ut så här (pdf) 


IFO-INSPIRATIONSDAG 

En inspirationsdag om individ- och familjeomsorgen fylld av goda exempel, diskussioner och spännande föreläsare!

Tid: Onsdagen 8 oktober 2014 kl 9.00-15.30
Plats: Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i Eskisltuna
Vad: Forskning och utveckling i Sörmland inbjuder till ett seminarium om Stabilitet som kompetensstrategi i social barn- och ungdomsvård.
Förutsättningar: Seminariet var kostnadsfritt för deltagarna. Deltog gjorde representanter från FoU i Sörmland, Mälardalens högskola, MKHV, Ulrika Bergström, Socialstyrelsen samt vår inspirerande föreläsare Per Naroskin, Psykolog, författare, radiopratare och mycket uppskattad föreläsare. 
MÅLGRUPP: Personal inom individ- och familjeomsorgen

Läs mer  


Workshop/Diskussion om resultatet av öppna jämförelser  - Missbruks och beroendevården i Sörmland

FoU i Sörmland bjuder nu in till en träff där vi tillsammans analyserar och diskuterar resultatet för länets kommuner och beroendemottagningar. Finns det gemensamma förbättringsområden?

MÅLGRUPP
Chefer och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet för personer med missbruk både på strategisk och operativ nivå, samt landstingets beroendemottagningar

TID & PLATS
Torsdagen den 2 oktober 2014 kl 13-16
Stadshuset i Flen, lokal Flenssalen 

Anmälan (förlängd anmälningstid)
Anmäl senast den 30/9 via anmälningsformuläret här

Ladda ned inbjudan här (pdf) 


Utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

31 mar 2014 - 01 apr 2014

Utbildningen vände sig till dig som har en god kunskap om missbruk och beroendeproblematik och som tänker börja arbeta med HAP. Grundförutsättningar för att gå utbildningen är kunskap om MI-bemötande.

Upplägg: en heldag 9-16 31/3 och en halvdag 9-12 den 1/4 2014. 

Så här såg inbjudan ut 


ASI-utbildning

3 -4 apr, 9 maj samt 7 november  2014 

ASI är en standardiserad metod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI
är en halvstrukturerad personlig intervju och ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter  av relevans för utredning och uppföljning av klienter med alkohol och narkotikarelaterade problem.

Plats: Vilsta sporthotell, Vasav 80 Eskilstuna Karta

Utbildare: Åsa Edvardsson, godkänd ASI-utbildare av Socialstyrelsen
Förutsättningar: Kostnad för utbildningen är 2 000 kr inklusive fiika, manual och annat material (inte lunch). Observera att det endast är 5 platser.
Anmälan: Senast den 21 mars, till info@fou.sormland.se   
Ange: för- och efternamn, arbetsplats, titel, e-post, telefonnummer, fakturauppgifter samt eventuell specialkost.

Så här såg inbjudan ut