IFO-Inspirationsdag

Den 8 oktober 2014 genomförde FoU för första gången en inspirationsdag för IFO. Platserna tog snabbt slut och över 110 deltagare tog plats på Bolinder Munktell Hotell i Eskilstuna. 

Dagen blev mycket uppskattad  och det  var stort deltagande från personal inom individ och familjeomsorg i länets kommuner.Flera olika talare inspirerade, bland annat Ulrika Bergström, utredare  inledde med att beskriva hur kommuner kan arbeta med evidensbaserad praktik. I tre workshops presenterades goda exempel från olika kommuner med interaktiv dialog.

>>Ladda ned Ulrikas presentation

Under eftermiddagen presenterades pågående forskning från våra samarbetspartner Mälardalens högskola och MKHV. Dagen avslutade med mycket skratt och glädje om hur vi kan få styrfart i livet av  Per Naroskin, psykolog och stå upp-komiker, som gav mycket inspiration.

Först ut var Carina Forsman Björkman och Inger Grindelid med en introduktion och information om FoU i Sörmland. 

Fouis 2150

Sedan var frågan hur vi implementerar EBP i socialtjänsten. Ulrika Bergström, som är utredare på socialstryelsen berättade om det. Ett citat om Ulrikas dragning "Ulrika Bergstöm var en mycket duktig inspirerade föreläsare !! Kommer att ha nytta av hennes föreläsning vid nästa implemintering av något i verksamheten !!"

 

Mingel 2373

Efter en bensträckare, med mingel, var det dags för valbara workshops. Där presenterade personal fårn verksamheterna  goda exempel på hur de arbeter inom Missbruiks- och beroendevården, Barn och ungdom, samt Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Syftet i dessa var också att deltagarna skule få chans att aktivt vara med i diskussioner.

Maria 2184

Maria Stenman berättar om SKL-projektet Förändra radikalt, ladda ned presentation.

Strangnas 2235

Ulrika Runemar och Karin Svensson berättar om Jobbtorg Strängnäs Jobbtorgsresan

Ulla Carolina Christer 2206

Christer Åkerlund berättar om Beroendecentrum ung i Eskilstuna och Strängnäs och Carolina Björkman berättar om Förstärkt fokus på föräldrastöd i samverkan barn- och missbruksenheter. Moderator var Ulla Beijer. Ladda ned Carolinas presentation

Workshop 2208

Gruppdiskussion

Maria Eriksson 2265

Maria Eriksson, MDH, om Skydda barn som uppolevt våld i nära relationer

Per 2304

 Per Naroskin,  om hur vi kan få styrfart i livet. En mycket uppskattad föreläsning. Här är ett citat från utvärderingen av dagen:

"Är glad att jag inte tvekade att anmäla mig trots en ansträngd arbetsbelastning. Har nu tankat energi som kommer att räcka långt. Plötsligt känns inte arbetsbelastningen lika jobbig".