Nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende den 24-25/11-14

Den 24-25 november genomfördes årets nationella baskurs i riskbruk, missbruk och beroende. Föreläsarna var på topp och fick många positiva omdömen av deltagarna. 

- Trots olika föreläsare var det enhetlig kunskap som framfördes och detta även trots bredden inom området.

- Givande och lärorika dagar! Det fick mig att grubbla över hur vi jobbar i just vår arbetsgrupp.

- Ny kunskap väcker alltid nya frågor – får lust att djupdyka mer!

Laktaren 2886

Dag 1

Aulan på Mälardalens högskola i Eskilstuna var välfylld med taggad personal och studenter inom psykiatrin och beroendevården.

Elisabeth Björk Andersson, utvecklingsledare på FoU i Sörmland inledde dagen och fortsatte sedan med en presentation om Föräldrastödssatsningen, bland annat pratade om regeringssatsningen 2011-2014, samverkan mellan socialtjänstens barn- och missbruksenheter och mål på kommun- respektive länsnivå. Deltagarcitat:

– Väckte tankar kring barns betydelse vid missbruksproblematik.

>>Ladda ned Elisabeths presentation här (pdf)

Peter 2883

Petter Hiort af Ornäs, ST-läkare vid Psykiatriska kliniken i Nyköping var först ut. Han berättade om Biopsykosociala faktorer för missbruk – och beroendeutveckling, Riskbruk, skadligt bruk och beroende – Kriterier, Alkohol/Droger och psykisk hälsa och Somatiska komplikationer. Deltagarcitat:

– Inspirerande att ta del av hans kunskaper om missbruk ,

– Jag blev intresserad av att fördjupa mig inom området (student)

– Föreläsningen väckte nya frågor. Jag vill plötsligt veta mer om hur kroppen fungerar vid intag av olika droger.

>>Ladda ned Peters presentation här (pdf)

Hakan Thorsen 2894

På eftermiddagen höll Håkan Thorsén, lektor i etik vid Örebro Universitet en intressant och underhållande föreläsning om bemötande och etik. Bland annat tydliggjorde han den maktposition personal inom psykiatrin befinner sig i och hur svårt det kan vara att hålla balansen mellan underlåtenhet och förmynderi. Deltagarcitat:

– Var väldigt duktig på att prata, -rolig och hade intressanta saker att komma med!

–  Socialt arbete innebär alltid olika etiska dilemman – det finns inte alltid rätt eller fel, -det var bra att få diskutera det.

–  Vem har makten? Är det jag eller brukaren? Min egen uppfattning och inställning i den frågan ÄR mycket viktig

>>Ladda ned Håkans presentation här (pdf)

Dag 2

Publik Pa Baskursern2014 3014

Tisdagen var uppdelad i fem kortare pass och inleddes av Eva-Sara Beckman, Länsstyrelsen, som berättade om alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt. Bland annat åskådliggjorde hon statistik över alkohol- och narkotika och hur en persons missbruk påverkar hens närstående.

>>Ladda ned Eva-Saras presentation här (pdf)

Efter Eva-Sara ersatte Elisaberh Björk Andersson Katarina Gustafson, Landstinget Sörmland för att prata om Nationella riktlinjer.

Camilla 2936

Camilla Svenonius från Verdandi klargjorde hur det fungerar med olika brukarorganisationer i landet och varför det är bra att använda termen brukare, trots att många av brukarna själva inte alltid tycker att det är ett bra ord. Hon pratade exempelvis om fyra vägar till madborgarmakt och om brukarinflytande. Deltagarcitat:

– Var toppen! Nya funderingar kring brukarmedverkan och rätt till självbestämmande.

>>Ladda ned Camillas presentation här (pdf)

Mikael Malm 2976

Efter förmiddagsfikat var det dags för Mikael Malm från SKL – Sveriges kommuner och landsting. Han pratade om samverkan, organisation och lagstiftning för de olika huvudmännen och avslutade med en intressant liknelse av kommuner och landsting som ett tvångsäktenskap. Deltagarcitat:

– Aspekter på samverkan var spännande. Intressanta infallsvinklar. Vad kan vi göra för att förbättra/stärka samarbetet mellan kommun och landsting?

 >>Ladda ned Mikaels presentation (tung pdf)

Anders Hammarberg 3017

Eftermiddagen inleddes av Anders Hammarberg, Med.dr. Beteendevetare och legitimerad psykoterapeut vid centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet. Han föreläste om evidensbaserade metoder – psykosociala, samt screening, utredning och diagnostik. Ur innehållet kan exempelvis nämnas AUDIT, DUDIT, ASI, kartläggning av alkoholkonsumtion och KBT, med bland annat livsstilsförändring för att minska antal triggers. Deltagarcitat:

– Förklarade metoderna väldigt väl.

>>Ladda ned Anders presentation här (pdf)

Orsolya 3034

Sist ut var Orsolya Hoffman, Överläkare vid Psykiatriska kliniken i Eskilstuna. Hon talade om Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd. Bland annat berättade hon om beroendeutveckling, alkoholabstinens och Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården.

>Ladda ned Orsolyas presentation här (pdf)