Psykiatrins dag 2014

Den 3 november var aulan i stort sett fullsatt på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Praktiserande personal, brukare, allmänheten och studenter på Mälardalens högskola var inbjudna tilll Psykiatrins dag. Moderator var Johan Lindström, biträdande förvaltningschef och känd profi l i Eskilstuna kommun. Dagens tema var i forskningens frontlinje och  föreläsarna bestod av flera stora namn inom psykiatriforskningen.

Publik Psykiatrinsdag 2409

Framtidens behandling

Dagen började med en inledning av Stefan Sparring, Ordförande Arbetsgrupp Norra Psykiatri och verksamhetschef psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. Därefter var det dags för ämnet Framtidens behandling. Ämnet skulle egentligen ha inletts med socialstyrelsen och kvalitetsindikatorer. Då de fick förhinder att delta berättade istället Sparring om den mycket aktuella och farliga drogen Spice.

 

Gerhard 2418

Gerhard Andersson, professor i klinisk Psykologi vid Linköpings universitet föreläste om internetbaserad psykologisk behandling. Han berättade om behandling via internet inom olika områden exempelvis depression, huvudvärk och social fobi. >>Ladda ned Gerhards PowerPointpresentation här (pdf)

Stress hos patienter och behandlare

Walter 2429

Efter en bensträckare gick vi över till ämnet Stress hos patienter och behandlare. Där berättade Dr Walter Osika, föreståndare för Center för Social Sustainability, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet, om stresshantering och det nya forskningsämnet kontemplativ neurovetenskap.

bild från Walters presentation

Walter tog bland annat upp olika orsaker till stress och när det kan vara positivt eller negativt och vad det kan leda till. >>Ladda ned Walters PowerPointpresentation här (pdf)

Epistasis, epigenetik och arvsanlagens formbarhet

Kent 2491

Efter lunchen, var det dags för Epistasis, epigenetik och arvsanlagens formbarhet - om psykiatri från gen till samhällsnivå med Ph.D. Kent Nilsson, Professor vid centrum för klinisk forskning, Uppsala Universitet. Han berättade bland annat om att man funnit att vissa gentyper kunde förutsäga vissa beteenden, men även att dessa beteenden och livsmönster kan bero lika mycket på uppväxtmiljön.  >>Ladda ned Kents PowerPointpresentation här (pdf)

Patientnämnden

Charlotta 2517

Charlotta Skålén berättade om en rapport kring patienters upplevelse av kontakter med patientnämnden.  >>Ladda ned Charlottas PowerPointpresentation här (pdf) 

Svarspanel

 Panel 2540

Psykiatrins dag 2014 avslutades med en svarspanel, bestående av Helena Forsell (Prio-samordnare, NSPH) , Stefan Sparring, Charlotta Skålén, Kent Nilsson och vår moderator Johan Lindström.