Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende 2015

Baskursen i riskbruk missbruk och beroende hölls som vanligt i Aulan på Mälardalens högskola i Ekilstuna. Vid årets upplaga presenterades både, brukarens och den anhörigas perspektiv och förstås forskningsperspektivet.

DAG 1 16 november 

 

Christer Håkansson

Dagen inleddes av Christer Håkansson, som har egen erfarenhet av att vara beroende av droger. Han berättade om sitt liv, från att han tog sin första spruta när han var 13 till hur han slutligen åkte in i fängelset, fick stöd och förståelse och så småningom blev drogfri. Nu driver han själv familjehem och tar hand om tonårspojkar som har fastnat i beroende. Christer menar att man behöver göra en inre förändring för att lyckas. I många fall handlar det om att bli troende, men det behöver det inte vara - huvudsaken är den inre förändringen.

Christer 6425

Maria Bergström

Maria berättade mycket gripande om atta vara anhörig och om hur det gick till när hennes son fastnade i drogberoende, hur oväntat det kom, och vilken skräck det innebar. Den första gången Maria fick veta att sonen höll på med droger, var hon och familjen på skidresa. De vaknar av att intensivvårdsavdelningen ringer mitt i natten och berättar att sonen, som då var tonåring, hade fått hjärtstopp för att han kombinerat olika piller. Det hade gått så illa att Marias son var väldigt nära att dö och en lång väg av rehabilitering innan han var återställd.

Efter det följde många år fyllda av behandlingshem, lögner, besvikelser och framför allt oro, innan han för ungefär ett havår sedan belv drogfri. 

Maria berättade även att sonen kunnat få tag i och använda droger under alla sina vistelser på olika behandlingshem. Hon betonade också vikten av att få hjälp även som anhörig och familj.

Maria 6434

Mikael Malm, SKL

SKL är en intresse- och arbetsgivarorganisation som företräder kommuner, landsting och regioner och bland annat har till uppgift att främja och utveckla samverkan mellan huvudmännen och bidra till utväckling av sjukvård och socialtjänst. Mikael berättade om några av de viktigaste utmaningarna inom missbruks- och beroendevården, exempelvis ökad användning av Cannabis bland unga. Han tog även upp ämnen som samsjuklighet, Samverkan mellan kommuner och landsting.

Mikael 6454
Ladda ned Mikaels presentation här

Håkan Thorsén - Bemötande och etik 

Håkan Thorsénl är lektor i Etik vid Örebro Universitet och föreläste om olika typer av makt, solidarisk paternalism och moralisk stress. Bland annat talade han om etisk frustration, härskartekniker, och de olika typerna av makt; faktamakt, färdighetsmakt, nätverksmakt, formell makt, ekonomisk makt, ideologisk makt, fysisk makt och karismatisk makt. 

Hakan 6488 
Ladda ned Håkans presentation här

DAG 2 den 17 november

 

Petter Hiort af Ornäs

Dag 2 inleddes av Petter Hiort af Ornäs, ST-läkare på Psykiatriska kliniken i Nyköping. Föreläsningen handlade om biopsykosociala faktorer för missbruk- och beroendeutveckling och Petter tog upp Kriterier för riskbruk, skadligt brukk och beroende, Alkohol/droger och psykisk hälsa ochsomatiska komplikationer. Han talade bland annat om hur mycket alkohol kroppen klarar att bryta ned, om ärftlighet, epigenitik - att miljön påverkar genernas beskaffenhet och mycket mer.

Petter 6526
Ladda ned Petters presentation här.

Anders Hammarberg 

Anders Hammarberg, Med.dr. Beteendevetare, Leg. Psykoterapeut, Centrumför psykiatriforskning, KI– Instutitionen för klinisk neuro- vetenskap Beroendecentrum Stockholm, talade om evidensbaserade metoder - psykosociala, samt screening, utredning och diagnostik. Bland annat om tekniker i motivationshöjande samtal, psykosocial behandling av olika beroende och hälsoekonomi.

Anders 6537
Ladda ned Anders presentation här.

Joar Guterstam 

Dagen och utbildningen avslutades av Joar Guterstam, doktorand, ST-läkare, Beroendecentrum, Stockholm, som föreläste om Evidensbaserade metoder - farmakologiska. 

Joar 6540
Ladda ned Joars presentation här