Genomförda aktiviteter 2016

Här kan du hitta rapporter från genomförda aktiviteter, som utbildningar, nätverksträffar m m under 2016. 

Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet 

Utbildningen riktade sig till medarbetare med god kunskap om missbruk och beroendeproblematik och grundförutsättningarna för att gå utbildningen var kunskap i MI-bemötande.

Tid: 6-7 februari 2017 kl 9-16 samt den 20 mars 2017 kl 9-16
Plats: Sal Rossvik, MunktellArenan, Eskilstuna  >>länk

Inbjudan såg ut så här (pdf)


Psykiatrins dag 2016

Årets tema på psykiatrins dag kommer var barn som anhöriga och fokus under dagen var både brukarperspektivet och forsknings-/yrkesperspektiv. Huvudtalare var Sanna Lundell, journalist, kolumnist och även programledare för dokumentärserien Djävulsdansen.

Plats: Aula Collegium, Mälardalens högskola >>Karta
Datum: 21 november 2016
Program: Såg ut så här (pdf)

Inbjudan såg ut så här


SIP-utbildningar

Flera tillfällen genomfördes hösten 2016 

>>Ladda ned inbjudningarna här

SIP-ett verktyg för samverkan_vuxna (pdf-häfte)


4-dagarsutbildning i ASI (Addiction Severety Index)  

Kursen riktade sig till personer som arbetar inom missbruks och beroendevården främst kommuner och landsting. I mån av plats även andra aktörer.

Tid: 12-13 december 2016, samt 12/1 och 13/6 -2017 
Plats: Munktellarenan, Eskilstuna >>länk

Inbjudan såt ut så här (pdf)  

Utbildning i MI, Motiverande Intervju

Utbildningen i motiverande intervju (MI) vände sig till dig som i ditt arbete möter personer som ska göra en livsstilsförändring.

Plats: Odd Fellow, Nygatan 30, Eskilstuna  (Länk)
Datum och tid: Tid: 30 nov -1 dec kl 9-16 samt 16 dec 9-16

inbjudan såg ut så här (pdf)


Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet 

Utbildnignen riktade sig till medarbetare med god kunskap om missbruk och beroendeproblematik och grundförutsättningarna för att gå utbildningen var kunskap i MI-bemötande.

Tid: 15-16 mars 2016 kl 9-16 samt den 10 maj 2016 kl 9-15
Plats: Vilsta Sporthotell, Eskisltuna  >>länk

Inbjudan såg ut så här (pdf)


Äldre och alkohol - bruk, riskbruk och skadligt bruk

Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter.

Den 11 mars 2016 genomfördes en dag om äldre och alkohol, med över hundra deltagare, på Pingvinen i Eskilstuna. Föreläsare varvades med workshops i grupper med blandade yrkesgrupper och enheter. 

Deltagarna bestod av verksamma inom socialtjänst och hälso-och sjukvård som möter äldre med denna missbruks- och beroendeproblematik samt förtroendevalda inom kommun och landsting.

Inbjudan med program såg ut så här (pdf)

 Läs mer här 


Socialstyrelsens konferens för utveckling av missbruksvården

Den 21 oktober anordnade Socialstyrelsen och Umeå universitet en konferens om att använda systematisk uppföljning i utvecklingen av missbruksvården.

Deltagarna fick exempel på vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap, från systematisk uppföljning med de två instrumenten ASI och Ubåt. >>Länk till konferenssida


4-dagarsutbildning i ASI (Addiction Severety Index)

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom missbruks och beroendevården
främst kommuner och landsting. I mån av plats även andra aktörer.

Tid: 29-3o september och 6 november 2015, samt 29 april 2016.
Plats: Munktellarenan, Eskilstuna >>länk

Inbjudan såg ut så här (pdf) 


Utbildning i MI, Motiverande Intervju

Utbildningen i motiverande intervju (MI) vände sig till dem som i sitt arbete möter personer som ska göra en livsstilsförändring.

Tid: 9-10 mars, samt 7 april 2016.
Plats: Safiren, Katrineholm>>länk

Ibjudan såg ut så här (pdf)


Utbildning i  MI-booster - Ställdes in

MÅLGRUPP
Utivldningen riktade sig till dig som gått utbildningen i MI - Motiverande intervju och ville få ett tillfälle att träna och prata om MI.

TID & PLATS
Den 14 april, klockan 9-15

Ladda ned inbjudan (pdf)

Utbildningen ställdes in pga för få anmälda.