Nationell baskurs 2016

Den 26-27 oktober genomfördes 2016 års baskurs i riskbruk, missbruk och beroende. Deltagarna bestod både av yrkesverksamma inom området och studenter på socionomprogrammet på Mälardalens högskola.

Åsa Edvardsson var moderator och höll i arrangemanget.

Åsa 1162

Dag 1

Den första dagen inleddes ur ett brukarperspektiv, först med Christer Håkansson, som själv varit brukare men numera driver ett familjehem. 

Därefter berättade Maria Bergström sina erfarenheter av att vara mamma till en missbrukare, som började använda droger redan vid fjorton års ålder

Christer 0971 Till vänster Christer och tilll höger Maria  Maria 0978

 SIMON, Svenskar och Invandrare Mot Narkotika, beskrev målande sitt praktiska arbete med ensamkommande barn och ungdomar och droger. Du kan läsa mer om SIMON på deras hemsida. 

SIMON1 1052

Eftermiddagen handlade om Samverkan och lagstiftning för de olika huvudmännen och Mikael Malm redogjorde för detta. Bland annat talade han om vikten av samverkan mellan kommuner och landsting. 
Ladda ned hans presentation här (pdf). 

Mikael Malm 1056

Mikaels Bild 1066

Dagen avslutades med en föreläsning om Bemötande och Etik, med Håkan Thorsén. Makt var ett av huvudtemana under den föreläsningen.
Ladda ned Håkans presentation här (pdf).

Hakan Thorsen 1085 (1)

Hakan Thorsén O Publik 1109

Dag 2

Den andra dagen inleddes med Petter Hiort af Ornäs föreläsning om Biopsykosocial riskfaktorer för missbruk och beroendeutveckling.
Ladda ned hans presentation här (PDF). 

Petter 1189 Petter till vänster och Anders till höger Anders 1200

Eftermiddagen handlade om Evidensbaserade metoder. Först handlade det om Evidensbaserade metoder  –psykosociala, samt screening, utredning och diagnos. Det var Anders Hammarberg som redogjorde för detta.
Ladda ned hans presentation här (pdf).

Joar Guterstam som föreläste om farmakologiska evidensbaserade metoder, avslutade utbildingen.
Ladda ned hans presentation här (PDF). 

Joar 1208