Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende 2017

Ahorare 2886

Den 24-25 oktober genomfördes årets Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Som tididigare år, bestod även årets deltagare av både yrkesverksamma och socionomstudenter.

Svar på SMS-frågor hittar du här >>

DSC00714 2

Christer Håkansson berättade om sin egen resa som startade i en brokig uppväxt via ett destruktivt drogmissbruk till det liv han lever idag. 

Livet med droger ledde för Christer till ett fängelsestraff. I fängelset kom vändningen och Christer kunde med bra stöd ta sig ur sitt missbruk. Idag är han en drogfri familjehemspappa, medarbetare och inspiratör. Han driver själv ett familjehem där han försöker hjälpa unga så att de inte behöver ta den väg han själv en gång tog. 

DSC00719 4 2

Vad det är att vara medberoende förklarade Maria Nyberg  genom att ta med åhörarna på ett besök i den uppväxtmiljö som var hennes, med en alkoholiserad förälder och en familj vars mående var beroende av den sjukdom (alkoholism) som till varje pris skulle regleras på bekostnad av familjens medlemmar. 

DSC00742 2

Mikael Malm från Sveriges kommuner och landsting gav klarhet i frågor om ansvarsfördelning, samverkan och gränsdragningar både juridiskt och praktiskt mellan landstiget och kommunerna.
Mikaels presentation: Samverkan, organsiation, lagstiftning (pdf)

DSC00758 2

Docent Håkan Thorsén hjälpte deltagarna att problematisera etik i beslut och handlande. Även självbestämmandet hos individen i mötet med professionella och hur mycket ansvar den professionelle har i relation till graden av maktutövning belystes på eftermiddagen under dag 1.
Håkans presentationBemötande och etik (pdf)

DSC00786

Den andra dagen inleddes med en inblick i de biopsykosociala riskfaktorerna för missbruk och beroendeutveckling. Petter Hiort af Ornäs, ST-läkare från Nyköping, diskuterade runt varför vi har grupper med personer som har beroendeproblematik och knöt även detta till samhällets syn på t.ex. alkoholkonsumtion. 
Petters presentationBiopsykosociala riskfaktorer för missbruk och beroendeutveckling (pdf) 

DSC00829

DSC00844 2

DSC00811 2

DSC00821 2

Fyra yrkesverksamma inom missbruks- och beroendevården berättade om olika psykosociala evidensbaserade metoder för behandling. Först gavs en inblick i motiverande samtal och motivationshöjande behandling (MI/MET) som utgör grunden även i Community Reinforcement Approach (CRA) och Återfallsprevention (ÅP). Slutligen gavs en inblick i hur tolvstegsbehandling går till. 
PresentationCRA A-CRA CRAFT (pdf)
>>Länk till Socialstyrlesens info om CRA
>>Länk till Socialstyrlesens info om CRAFT
PresentationÅterfallsprevention (pdf)
>>Länk till Socialstyrelsens info om Återfallsprevention
PresentationMERCUR förbättringshjulet 2016 (pdf)
>>Länk till Socialstyrelsens info om tolvstegsmodellen
Presentation: MI och MET(pdf)
>>Länk till Socialstyrlesens info om MI
>>Länk till Socialstyrlesens info om MET

DSC00859

Kursen avslutades med ett pass om farmakologiska evidensbaserade metoder och överläkare Erik Brolin förklarade skillnaderna mellan hur olika läkemedel verkar och vilka behandlingsmetoder som är lämpliga vid olika typer av missbruk. 
Eriks presentationEvidensbaserade metoder - farmakologiska(pdf)

 

PS: Håll utkik på vår YouTube-kanal och vår Facebooksida där vi inom kort kommer att dela en kort film från baskursen.