Svar på SMS-frågor

Fråga till Linus
När du insjuknade fokuserade du på det fysiska framför det psykiska när du letade efter en orsak, men reflekterade du kring det beteende såhär i efterhand? Särskilt kring om det valet påverkade tiden efter insjuknande på något sätt?
Svar: Jag har reflekterat mycket kring varför mina tankar och fokus hamnade på att jag trodde det var något fysiskt fel och inte psykiskt i början. Det som jag kommer fram till i alla mina svar var att jag hade inte kunskap i vad psykisk ohälsa kan innebära och hur psykisk hälsa kunde utspela sig.

Fråga till Lars: Hur kan man samarbeta med området (bostadsområde, föreningar exempelvis) när man ska öppna ett boende i närheten?   
Svar: Det är viktigt att så tidigt som möjligt informera grannskapet om de planer man har.

  • Bjud in till informationsmöte där behöriga chefer finns med så att inga frågor blir hängande i luften. Ta grannskapets eventuella oro och farhågor på allvar
  • Ha med personer med egen erfarenhet som berättar (attitydambassadör?)
  • Ha med personer som arbetar på liknande boenden och som kan berätta vad som hände i det fallet.