Fullsatt på psykiatrins dag i Katrineholm 26/4

Den 26 april genomfördes Psykiatrins dag Västra i Katrineholm. Årets tema var att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa.  Både brukarperspektivet och forsknings-/yrkesperspektiv togs upp under dagen. Huvudtalare var Sanna Lundell, journalist, kolumnist och även programledare för dokumentärserien Djävulsdansen.

Psykiatrinsdag Vastra Publik 2002

Forskningsperspektivet

Anita Jonsson 1995

Forskare och sjuksköterska Anita Johansson från Skövde besökte psykiatrins dag under förmiddagen. Hon berättade om sin forskning som berör utanförskap och mående hos föräldrar till personer med psykisk ohälsa.

Flera av dem som ingått i Anitas studie var föräldrar till unga vuxna som ser att psykiatrins syn på föräldrarollen är helt annan inom vuxenpsykiatrin än inom barn- och ungdomspsykiatrins. Denna övergång är ofta svår för många. Ladda ned Anitas presentationen här

Verksamhetsperspektivet

Johan Hellstrom 2014

Läkare och verksamhetschef Johan Hellström från landstinget Sörmland tog över stafettpinnen före lunch. Han framhöll att mycket görs, även om det ännu finns mycket att göra. Han lyfte bland annat upp barnrättspiloterna och arbetet med att synliggöra barnperspektivet inte minst i vuxenpsykiatrin. Medvetenheten om den sociala kontexten, som personer som kommer till psykiatrin befinner sig i, har ökat.

Anhörigperspektivet

Sanna 2021

Efter lunch kom Sanna Lundell och berättade om sina erfarenheter av att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Hon talade en del om medberoende och stigmat som fortfarande omger både psykisk ohälsa och anhörigskapet.

Själv hade hon en granne när hon var barn, som uppmärksammade henne.  Grannen kunde förklara för Sanna att hennes mamma hade en depression, att det går över och att det inte var hennes fel. Mötet med den förstående vuxne var centralt för Sanna och blev avgörande för hennes förståelse av både sig själv och mammans psykiska ohälsa.

Anhörigstöd

Anhorigstodjare 2028

På eftermiddagen berättade anhörigstödet i Katrineholms och Vingåkers kommuner, Linda Bentholm och Gunnel Farne Wiborn, om vad en anhörigkonsulent gör och vad anhörigstödet i kommunerna går ut på.

Mercur, alkohol- och drogrådgivning samt anhörigstöd, Katrineholms kommun, berättade om verksamheten, hur den startade och vilken hjälp som erbjuds anhöriga idag. Ladda ned presentationen här   

Vi Som Moter Anhoriga 2034

Artikel i Katrineholmskuriren