Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik avslutades 2014 och nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende publicerades 2015. Med anledning av detta, samt att ny forskning tillkommit, har denna fördjupningsutbildning reviderats 2015 i samverkan med Socialstyrelsen och CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Fördjupningskursen består av studiematerial samt inspelade föreläsningar. Studiehandledning finns för nedladdning och filmerna kan ses på www.can.se/utbildningsfilm.

Kursen kan med fördel genomföras på hemmaplan i egen regi med hela eller delar av innehållet. Utvecklingsledare på FoU kan vara behjälplig med ytterligare information och planering av upplägg samt ge tillgång till låsta filmer.

 

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp