Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende - vård och stöd

Kunskap till praktik (KTP) har sedan 2008 varit ett utvecklingsarbete inom SKL med syfte att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. Nu är sex års utvecklingsarbete över och ansvaret att fortsätta driva arbetet nationellt ska ligga i linjeorganisaƟ onen på SKL där fokus kommer att vara intressebevakning och regionala kontaktnät. I Sörmland kommer FoUiS under 2015 att fortsätta stödja kommunerna i det långsiktiga utvecklingsarbete.

Länkar: http://kunskaptillpraktik.skl.se/

Länk till dokumentation från avslutskonferens kring Kunskap till Praktik 11-12 novermber 2014

 

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Elisabeth Björk Andersson
Utvecklingsledare
073-950 82 92