Nationellt anhörigprojekt

FoU deltar tillsammans med Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och sju andra FoU-enheter i ett treårigt projekt kring anhörigstöd. Under dessa tre år ska varje FoU-enhet följa en kommuns eller kommundels utveckling av anhörigstödet. I Sörmland är det Strängnäs kommun som deltar i projektet.

Bakgrund

Från och med den 1 juli 2009 ska kommunerna "erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder." Hur anhörigstödet är anordnat, vilka målgrupper som stödet vänder sig till och hur samverkan mellan kommunerna, de ideella organisationerna och landstingen ser ut varierar från kommun till kommun.

Syftet med det nationella anhörigprojektet är att:

  • Kartlägga innehållet i stödet till anhöriga, hur stödet organiseras, planeras, erbjuds, följs upp och utvärderas inom områdena äldre, funktionshinder och individ- och familjeomsorg samt samverkan mellan kommun, landsting, ideella organisationer och andra aktörer inom området
  • Undersöka hur de olika huvudintressenterna bedömer kvaliteten på stödet till anhöriga
  • Under tre år följa utvecklingen i de kommuner/kommundelar som kommer att ingå i studien

En slutrapport kommer att publiceras under våren 2014.

Medverkande FoU-enheter

FoU Sjuhärad Välfärd
Fokus, Kalmar län
FoU, Regionförbundet Uppsala län
FoU Malmö
FoU Jämt - Härjedalen
Skaraborgs Kommunalförbund FoU
FoU i Sörmland
FoU Skåne

Rapporter

Delrapport 1

Delrapport 2 

Vill du veta mer?

Ulla Beijer
Forskningsledare
016-541 40 35
0709-82 89 45