Andra uppsatser och rapporter

Här publicerar vi uppsatser och rapporter som inte nödvändigtvis är skrivna i samarbete med FoU i Sörmland.

2014

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring