FoUiS-Nytt 2015:1

Forskarcirklar_dag1

Forskningscirklar

Forskningscirklar för att öka barns och ungdomars delaktighet har dragit igång med en upptaktsträff onsdagen den 25 februari.  Läs mer

Vård och omsorg om äldre

- Jämförelser mellan kommuner och län 2014
För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) öppna jämförelser av vården och omsorgen av äldre  Läs mer

Nya Rapporter

Rapport 2014:2 Utvecklingen av stödet till anhöriga i Strängnäs kommun, rapport av Ulla Beijer. 
Läs den här

Utvärderingsrapport 2015:1 En kulturell buffé för hälsan - Fokusgruppsutvärdering av oilotprojektet "Kultur på recept" på Vårdcentralen i Strängnäs, Författare Emme-Li Vingare och Ulla Beijer
Läs den här

På gång

Workshop Öppna Jämförelser, Äldre 9 mars 2015

Workshop om resultat i Öppna jämförelser 2014, Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och länet
Läs mer

Familjecentralernas dag, 17 mars 2015
En inspirerande tisdag för dig som jobbar på en familjecentral eller som planerar att starta en familjecentral  Läs mer

Länsseminarium om de nya nationella riktlinjerna för missbruks- och  beroendevården (MILK)

27 mars 2015
Presentation av resultatet av revideringen av riktlinjer Läs mer

Dags att anmäla sig:

ÖJ-vård och omsorg om äldre

Länsseminarium MILK

Utbildning ÅP

Temadagar LSS

Nätverksträffar LSS-utvecklare

Nätverksträffar chefer LSS