FoUiS-Nytt 2015:2

Publik Maria 4288

Länsseminarium om de nya nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården

Den 27 mars samlades cirka 130 intresserade på Pingvinen i Eskilstuna för att tillsammans gå igenom de nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.  Läs mer

Fallolyckorna bland äldre ska minska radikalt
För FoU i Sörmland samverkar med Folkhälsocentrum, Länsbildningsförbundet och Enheten för hållbar utveckling i landstinget kring en fallkampanj 2015. Läs mer

eHälsa – VictoryaHome
De sista Girafferna till projektet VictoryaHome har nu levererats. Därmed går projektet in i en ny fas där vi nu har samtliga testbrukare igång. 
Läs mer

Pilotstudie  – Kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården
Studien visar att många önskar att yrkeshandledning skulle vara obligatoriskt för Sörmlands socialsekreterare. Läs mer

Rapporter på gång

Barn som närstående i Palliativ vård Forskningsprojektet är ett samarbete mellan FoU i Sörmland och Mälardalens högskola. Läs mer här

På gång

SIP-utbildning, 27 april

Utbildning av SIP-stödjare, som i sin tur ska utbilda och stödja medarbetare i sin egen verksamhet , till att börja med fyra datum 27/4, 13/5 och 15/5.
Läs mer

Nätverksträff för LSS, utvecklare respektive Handläggar, 20 april 2015
En Som ett led i utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom funktionshinderverksamheterna samordnar FoU i Sörmland ett antal nätverksträffar för LSS-personal. 
För utvecklare läs mer
För handläggare läs mer

Ledarskapsutbildning - Att åstadkomma förändring

28 april 2015
Uppföljning av förra årets ledarskapsutbildning Läs mer

Analys och diskussion ÖJ –Den sociala barn- och ungdomsvården, 2 juni 2015

Vi går igenom och analyserar resultatet av 2014-års öppna jämförelser inom BoU. Läs mer

Länk till kalendariet

Dags att anmäla sig:

SIP-utbildning

Utbildning i MI- Motiverande intervju

Utbildning ÅP

Temadagar LSS

Nätverksträffar LSS-utvecklare

Nätverksträffar chefer LSS

Analys och diskussion ÖJ -BoU

__________________________________
Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink