FoUiS-Nytt 2015:5

 

Publik 6305

Psykiatrins dag 2015  – fullsatt

Den 2 november genomfördes Psykiatrins dag 2016. Hela Aulan på Mälardalens högskola var fullsatt.  Programmet var uppdelat mellan två olika ämnen och både forsknings- och brukarperspektivet var representerat.. Läs mer

Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Den 16-17 november genomfördes den årliga baskursen i riskbruk, missbruk och beroende. Läs mer

Nya Behörighetskrav för socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården

Nya krav på behörighet ställs socialsekreterare som arbetar inom  den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.  Kraven finns presenterade i Socialstyrelsens författarsamling SOSFS 2014:7, ”Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård”. Läs mer här

DMO pågår i Eskilstuna och Strängnäs

I slutet av september startade den första vägledarutbildningen för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) i Sörmland. Först ut var Strängnäs tätt följt av Eskilstuna. I södra länsdelen genomförs utbildningen under våren 2016. Läs mer

Förslag på Introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården i Sörmland

I SKL:s handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, ”Stärkt skydd för barn och unga” ,som antogs i juli 2015, beskrivs ett 40-tal punkter som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att den sociala barn- och ungdomsvården ska klara sitt uppdrag. En av delarna i handlingsplanen behandlar utbildning och yrkesintroduktion. Läs mer här.

KUR-utbildning

Den 22 september genomfördes den första KUR-konferensen på Stadshotellet i Eskilstuna. Ungefär 90 personer från Eskilstuna och Strängnäs kommun, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen deltog. Syftet med konferensen var att byta erfarenheter och skapa förståelse och kunskap om varandras uppdrag för att stärka och förbättra samarbetet. Information om uppföljningskonferensen och KUR-södra, kommer upp på hemsidan. Håll koll på facebook och/eller hemsidan! Läs mer

J-Dome BikeAround

Boende på Trosagården har under hösten haft möjlighet att testa  jDome BikeAround. Bland de som provat är de flesta positiva till upplevelsen, att bland annat få cykla runt i sina gamla hemkvarter. Cykeln har nu flyttat vidare till Häradsgården, så att boende även där ska få möjlighet att prova den. Läs mer

Den virtuella cykeln har tidigare under året testats i bl.a.  Katrineholm. Läs mer 

SIP-utbildning

Den17 december genomfördes årets sista SIP-utbildning, då har vi genomfört 12 utbildningar under hösten, med sammanlagt runt 250 personer! 

Lär känna våra medarbetare här

På gång

Info för socialsekreterare och arbetsledare i Sörmland
14 januari 2016
För dig som omfattas av de nya behörighetskraven enligt SOSFS 2014:7.  Läs mer

Föreläsning om ensamkommande barns  och ungdomars psykiska (o)hälsa
22 januari 2016

I Eskilstuna, för dig som kommer i kontakt med ensamkommande barn och ungdomar. Läs mer

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg
29 januari 2016
För politiker, ledande tjänstemän och nyckelpersoner i kommuner och landsting, samt anhörig-, brukarorganisationer, samt intresseföreningar.  Läs mer

Utbildning i MI motiverande intervju
9-10 mars, samt 7 april 2016

För dig som i ditt arbete möter personer som ska göra en livsstilsförändring. Läs mer

Äldre och alkohol - bruk, riskbruk och skadligt bruk
11 mars 2016

För verksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som möter äldre med denna problematik, samt förtroendevalda och representanter från pensionärsorganisationerna. 
Läs mer

Utbildning i HAP, Hasch-avvänjningsprogrammet
15-16 mars 2016

För Medarbetare med god kunskap om missbruk och beroendeproblematik. Grundförutsättningar för att gå utbildningen är kunskap i MI-bemötande. 
Läs mer

Länk till kalendariet

 

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube 

 

_____________

Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink