FoUiS-Nytt 2016:2

 Bord7 8117

Äldre och alkohol 

Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter. Därför genomfördes den 11 mars 2016 en dag om äldre och alkohol. Över 130 deltagare, samlades i Pingvinen, Parken Zoo, Eskilstuna för att ta del av dagen.  Läs mer dagen

Pilotprojekt: Sörmland Aktiverar Seniorer (SAS) 

Andelen äldre i befolkningen lever allt längre och den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav på vår samhällsorganisation. Både individ och samhälle har mycket att vinna på att vi är aktiva högt upp i åldern. Därför startades pilotprojektet Aktiva Seniorer (SAS). Läs mer

Innovationsledarutbildning

Offentlig sektor står inför stora utmaningar, med krav på kundorientering, effektivisering och samverkan, samtidigt som stora pensionsavgångar sker. Därför har nu FoUiS i samarbete med Mälardalens högskola startat en utbildning i innovationskompetens för personer som arbetar i offentlig sektor. Läs mer

Utbildning i användningen av COPM för personcentrerad rehabilitering

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är ett validerat och personcentrerat mätinstrument som mäter personens egen skattning av aktivitetsutförande och tillfredställelse före och efter rehabilitering. Därför erbjuder Senior alert utbildning i mätinstrumentet. Läs mer

FoU Sörmland sjösätter Introduktionsprogrammet för nyutexaminerade socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården!

Många kommuner har svårt att rekrytera och behålla personal inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande delar. Nu har Länsstyrgruppen tagit ett beslut för att förbättra situationen. Den 26 april startar därför en länsgemensam introduktionsutbildning för nyutexaminerade socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården Läs mer här


Lär känna våra medarbetare här

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

>>Fyll i formuläret (Länk)

På gång

SIP-utbildningar alla inriktningar
Våren 2016
Aktuellt just nu är utbildning för chefer den 15/4 och träff för erfarenhetsutbyte den 18/4. Alla vårens SIP-utbildningar hittar du här: Läs mer

ASI-utbildning

25-26 april 2016
För dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården i främst kommuner och landsting. Fullt för denna gång. Läs mer

Introduktionsprogram 
26 april - 27 oktober 2016

Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården i Sörmland. 
Läs mer

Temadag om barns hälsa
9 och 26 maj 2016

Tvärprofessionellt samarbete mellan socialsekreterare och elevhälsans personal då barn utreds inom socialtjänsten 9 maj i Eskilstuna och 26 maj i Strängnäs.  
Läs mer

Utmanande beteende - utmanade verksamheter

1 juni 2016
En temadag för dig som jobbar inom LSS området, för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning. Läs mer

Länk till kalendariet 

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  

______________

Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink