FoUiS-Nytt 2016:3

Forelasning

Utbildning - utmanande beteende, utmanade verksamheter

Den 1 juni genomfördes den uppskattade utbildningen ”Utmanande beteende - utmanade verksamheter”. Petra Björne fil dr i kognitionsvetenskap och verksam vid FoU Malmö var huvudföreläsare. 
Läs mer 

Utbildning i Otago Exercise Programme (OEP)
Läste du artikeln om Tyra, 87 år i majnumret av Min Hälsa? (s 18-19) Hon har tränat enligt ett träningsprogram som heter Otago. Nu har du som i ditt arbete träffar personer med fallrisk, möjlighet att skaffa dig kunskap om hur rätt träning kan minska fall och fallrelaterade skador. Läs mer

Se även YouTube-filmen där Tyra berättar om hur enkelt det är att utföra träning i hemmet när man blir äldre. Länk till YouTube

Utbildning i användningen av COPM för personcentrerad rehabilitering

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är ett validerat och personcentrerat bedömningsinstrument som mäter personens egen skattning av aktivitetsutförande och tillfredställelse före och efter rehabilitering. Därför erbjuder FoU i Sörmland och Senior alert utbildning i bedömningsinstrumentet. 
Läs mer

VictoryaHome -  Giraff som hjälp vid kommunikation

VictoryaHome är ett projekt som utvecklar system och tjänster för monitorering av hälsa och säkerhet och stödjer social kontakt, en del i projektet är Giraff. Läs om Berit och Ann-Marie som har provat att ha den mobila bildtelefonen Giraff. Läs mer

Yrkesintroduktion_Grupparbete

Nu är introduktionsutbildningen i gång i Sörmland!

Den 26 april startade den länsgemensamma introduktionen för nyutexaminerade socialsekreterare inom den sociala barn och ungdomsvården. Läs mer

Blandade lärande nätverk i Sörmland 2016

Var med och skapa utveckling inom anhörig/närståendeområdet i landstinget och kommunerna i Sörmland!

Arbetsgruppen för Anhörigstöd i samverkan- Delaktighet och bemötande planerar nu för att genomföra tre blandade lärande nätverk i länet under hösten. Arbetet görs i samverkan med Nka (nationellt kompetenscentrum Anhöriga) syftet är att få ett underlag till en strategisk plan för utveckling av stöd till anhöriga i länet gällande alla målgrupper med bred delaktighet. 
Läs mer

Foufrukost 0314

Frukostmöte med FoU-centrum

Den 31 maj bjöd FoUiS in FoU-centrum för ett möte för framtida samarbete. Kontakter knöts och samarbetsplaner börjar redan ta form.

På gång

Inspirationsdag inför fallveckan
25 augusti 2016
Välkommen till en inspirationsdag där syfte är att uppmärksamma risker för fall och att inspirera till förebyggande aktiviteter. 
Läs mer

Utbildning: MET– Motivational Enhancement Theory

30 augusti2016
För dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården i främst kommuner och landsting. Läs mer

Inspriationsdag: Men lyssna då - brukarråd och delaktighet för personer med psykisk ohälsa

31 augusti 2016
För tjänstemän och chefer i länets kommuner och landsting, kontaktpersoner gentemot Sveriges kommuner och landsting, SKL, i PRIO-satsningen samt medlemmar i Nationell Samverkan för Psykisk Ohälsa, NSPH. 
Läs mer

Temadag om barns hälsa

14 september 2016
– Tvärprofessionellt samarbete mellan socialsekreterare och elevhälsans personal då barn utreds inom socialtjänsten.
Läs mer

Introduktionsprogram för nya socialsekreterare

19 september 2016
För stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården.
Läs mer

Kursledarutbildning - Ett hem att växa i

29 september 2016
Vill du bli kursledare för utbildningen Ett hem att växa i för blivande familjehem? 
Läs mer

Nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende
26-27 oktober 2016
Syftet är att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk och beroende.
Läs mer

SIP-utbildning
Fortsätter i höst med start i september. Mer information kommer inom kort här.

Länk till kalendariet 

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  

 ____________________

Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink